Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3048036
27. 4. 2020. u 09:48
Objavljen znanstveni rad u časopisu New Journal of Chemistry

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Tomislav Jednačak, Tomica Hrenar, Karlo Sović i Predrag Novak, u suradnji s Majom Majerić Elenkov s Instituta Ruđer Bošković i Jelenom Parlov Vuković iz INA-Industrija nafte, objavili su rad Solution and solid state studies of hydrogen bonding in substituted oxazolidinones by spectroscopic and quantum chemical methods u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF 3,069).

Struktura i vodikove veze biološki aktivnih derivata oksazolidin-2-ona proučavane su vibracijskom i spektroskopijom NMR te kvantnokemijskim metodama. Ustanovljeno je da proučavani spojevi tvore vodikove veze u otopini i čvrstom stanju. Pretraživanje konformacijskog prostora ukazalo je na konformacije koje prevladavaju u otopini. U otapalima male polarnosti, poput kloroforma, oksazolidin-2-oni se pretežno povezuju u dimere putem intermolekulskih vodikovih veza. Ista vrsta interakcija prisutna je i u čvrstom stanju, što pokazuju rezultati dobiveni spektroskopijom IR i kristalografijom. U polarnijim otapalima, primjerice metanolu i dimetilsulfoksidu, prisutni su i dimeri i kompleksi s molekulama otapala. Povećanje temperature je, u skladu s očekivanjima, uzrokovalo kidanje vodikovih veza, a time i odsjenjenje signala protona NH skupina. S druge strane, povećanje koncentracije značajno je utjecalo samo na signale protona NH skupina u kloroformu, čime je potvrđen nastanak dimera oksazolidin-2-ona. Dobiveni rezulati mogli bi poboljšati razumijevanje strukture, svojstava i interakcija oksazolidinona, što je preduvjet za dizajn novih bioaktivnih spojeva i farmaceutskih proizvoda.

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu