Događanja na PMF-u

01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević i studentice sveučilišnog studija molekularne biologije i CEEPUS stipendistice Irena Slišković i Valentina Runko u suradnji s Klemenom Bohincem, Anamarijom Zore, Mojcom Jevšnik i Peterom Rasporom sa Sveučilišta u Ljubljani, Katjom Bezek sa Sveučilišta Primorska i Anžeom Abramom s Instituta Jožef Stefan objavili su rad Bacterial adhesion rate on food grade ceramics and Teflon as kitchen worktop surfaces. Rad je objavljen u uglednom časopisu International Journal of Food Microbiology (IF 4,006).

U ovom je radu istraživana adhezija bakterija na keramiku i Teflon kao često korištene površine u modernim kuhinjama. Ispitane su bakterije Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Campylobacter jejuni. Za kvantitativnu karakterizaciju površina primijenjene su eksperimentalne metode određivanja kontaktnog kuta, hrapavosti i potencijala strujanja, a za analizu adhezije bakterija metoda bojenja i pretražna elektronska mikroskopija (SEM). Pokazano je da je adhezija svih ispitivanih bakterija niža na teflonskoj površini u odnosu na keramičku pri čemu je ključnu ulogu imala hidrofobnost površine, dok je utjecaj hrapavosti i naboja znatno manji.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
133659