Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3046245
23. 6. 2020. u 14:09
Objavljen znanstveni rad u časopisu International Journal of Food Microbiology

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević i studentice sveučilišnog studija molekularne biologije i CEEPUS stipendistice Irena Slišković i Valentina Runko u suradnji s Klemenom Bohincem, Anamarijom Zore, Mojcom Jevšnik i Peterom Rasporom sa Sveučilišta u Ljubljani, Katjom Bezek sa Sveučilišta Primorska i Anžeom Abramom s Instituta Jožef Stefan objavili su rad Bacterial adhesion rate on food grade ceramics and Teflon as kitchen worktop surfaces. Rad je objavljen u uglednom časopisu International Journal of Food Microbiology (IF 4,006).

U ovom je radu istraživana adhezija bakterija na keramiku i Teflon kao često korištene površine u modernim kuhinjama. Ispitane su bakterije Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Campylobacter jejuni. Za kvantitativnu karakterizaciju površina primijenjene su eksperimentalne metode određivanja kontaktnog kuta, hrapavosti i potencijala strujanja, a za analizu adhezije bakterija metoda bojenja i pretražna elektronska mikroskopija (SEM). Pokazano je da je adhezija svih ispitivanih bakterija niža na teflonskoj površini u odnosu na keramičku pri čemu je ključnu ulogu imala hidrofobnost površine, dok je utjecaj hrapavosti i naboja znatno manji.

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu