Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3046237
23. 6. 2020. u 14:17
Objavljen znanstveni rad u časopisu Chemical Communications

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Dominik Cinčić u suradnji s Mihailsom Arhangelskisom sa Sveučilišta u Varšavi (Varšava, Poljska), Filipom Topićem, Rickyem Tranom i Tomislavom Friščićem sa Sveučilišta McGill (Montreal, Kanada), Poppy Hindle sa Sveučilišta u Cardiffu (Cardiff, UK) i Andrewom J. Morrisom sa Sveučilišta u Birminghamu (Birmingham, UK) objavio je rad Mechanochemical reactions of cocrystals: comparing theory with experiment in the making and breaking of halogen bonds in the solid state u vrhunskom časopisu Chemical Communications (IF = 6,164).

U radu je opisano eksperimentalno i teorijsko istraživanje do sada jedinstvenog primjera kokristala s tri različite stehiometrije u kojima su molekule povezane halogenskim vezama. Izučavani su kokristali jednostavnog akceptora halogenske veze, 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktana i 1,2-dijodtetrafluorbenzena kao donora halogenske veze. Kokristal stehiometrije 1:1 poznat je još od ranije u literaturi, a u ovom radu mehanokemijskom sintezom i kristalizacijom iz otopine priređena su još dva kokristala drugačije stehiometrije, 1:2 i 2:1. Neobično složen skup kokristala pružio je jedinstvenu priliku za procjenu iskoristivosti različitih DFT izračuna, sa i bez poluempirijske korekcije za disperziju (SEDC), za predviđanje reaktivnosti između stehiomorfa, kokristala sastavljenih od identičnih građevnih blokova ali u različitim stehiometrijskim omjerima. Izračuni opisani u radu uspoređeni su s rezultatima strukturne analize i mehanokemijske sinteze te je pokazano da se popularnim izračunima koji koriste varijante PBE funkcionala postiže precizno modeliranje pojedinačnih halogenskih veza. Također, pokazalo se da je za predviđanje reaktivnosti kokristala u čvrstom stanju potrebno u izračune uključiti i poluempirijsku korekciju za disperziju.

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu