Događanja na PMF-u

01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Dominik Cinčić u suradnji s Mihailsom Arhangelskisom sa Sveučilišta u Varšavi (Varšava, Poljska), Filipom Topićem, Rickyem Tranom i Tomislavom Friščićem sa Sveučilišta McGill (Montreal, Kanada), Poppy Hindle sa Sveučilišta u Cardiffu (Cardiff, UK) i Andrewom J. Morrisom sa Sveučilišta u Birminghamu (Birmingham, UK) objavio je rad Mechanochemical reactions of cocrystals: comparing theory with experiment in the making and breaking of halogen bonds in the solid state u vrhunskom časopisu Chemical Communications (IF = 6,164).

U radu je opisano eksperimentalno i teorijsko istraživanje do sada jedinstvenog primjera kokristala s tri različite stehiometrije u kojima su molekule povezane halogenskim vezama. Izučavani su kokristali jednostavnog akceptora halogenske veze, 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktana i 1,2-dijodtetrafluorbenzena kao donora halogenske veze. Kokristal stehiometrije 1:1 poznat je još od ranije u literaturi, a u ovom radu mehanokemijskom sintezom i kristalizacijom iz otopine priređena su još dva kokristala drugačije stehiometrije, 1:2 i 2:1. Neobično složen skup kokristala pružio je jedinstvenu priliku za procjenu iskoristivosti različitih DFT izračuna, sa i bez poluempirijske korekcije za disperziju (SEDC), za predviđanje reaktivnosti između stehiomorfa, kokristala sastavljenih od identičnih građevnih blokova ali u različitim stehiometrijskim omjerima. Izračuni opisani u radu uspoređeni su s rezultatima strukturne analize i mehanokemijske sinteze te je pokazano da se popularnim izračunima koji koriste varijante PBE funkcionala postiže precizno modeliranje pojedinačnih halogenskih veza. Također, pokazalo se da je za predviđanje reaktivnosti kokristala u čvrstom stanju potrebno u izračune uključiti i poluempirijsku korekciju za disperziju.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
133655