Događanja na PMF-u

01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Luka Fotović i Vladimir Stilinović objavili su rad Halogenide anions as halogen and hydrogen bond acceptors in iodopyridinium halogenides u uglednom časopisu CrystEngComm (IF = 3,350).

U radu se proučava ponašaje halogenidnih aniona u kristalnim strukturama u kojima mogu istodobno stvarati vodkive i halogenske veze. Kao modelni sustav izabrani su halogenidi (kloridi, bromidi i jodidi) protoniranih izomera jodpiridina (o-, m-, i p-). Prema opaženim se trendovima u duljinama veza daje zaključiti da obje interakcije slabe s veličinom halogenidnog aniona kao akceptora, pri čemu je taj efekt bitno izraženiji za vodikovu vezu. Time je objašnjeno prividno protuslovno opažanje da jodidni anion puno češće sudjeluje u halogenskim vezama od kloridnoga, mada je kloridni anion bolji akceptor halogenske veze od jodidnog. U kristalnim strukturama lakši će halogenidi bitno vjerojatnije tvoriti vodikove veze nego li teži, te stoga teži halogenidi (u prvom redu jodidi) preostaju sobodni za povezivanje halogenskom vezom. Dotični je princip jasno ilustriran sintezom 2-jodpiridinijevog klorida jodida – prve dvosoli ovoga tipa – u kojoj se klorid povezuje s kationima isključivo vodikovom, a jodid isključivo halogenskom vezom.

Objavljeni znanstveni rezultati iz područja supramolekulske kemije postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond, IP-2019-04-1868).

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
133544