Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3046222
24. 6. 2020. u 12:26
Objavljen znanstveni rad u časopisu CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Kristina Smokrović i Vladimir Stilinović objavili su rad Stoichiometry of adamantylamine–trinitrophloroglucinol salts controlled by solvate formation u uglednom časopisu CrystEngComm (IF = 3,350).

U radu se opisuje kako u slučaju kristalizacije solî kiseline i baze čije su molekule rigidne i geometrijski nepodudarne (planarni trinitrofloroglucinol i sferični adamantilamin), stehiometrija produkta ovisi o otapalu, točnije o sposobnosti molekula otapala da se uključe u sustav vodikovih veza koje povezuju katione i anione te popune prostor među njima. Za proučavanje izabrane su razmjerno jaka triprotična organska kiselina (trinitrofloroglucinol) i razmjerno jaka organska baza (adamantilamin), koje su otapane u stehiometrijskom omjeru 1:3 u 13 organskih otapala iz kojih je potom kristalizirana sol. Iako bi prema mjerenim vrijednostima pKa uvijek trebala nastajati sol stehiometrije 1:3, ustanovilo se je da stehiometrija varira ovisno o funkcionalnim skupinama te općenito veličini molekula otapala. Ovisno o navedenim karakteristikama, molekule otapala mogu ugrađivanjem u strukturu stabilizirati soli stehiometrije 3:3, 2:5 i 1:2 u čvrstom stanju. Iz otapala čije su molekule geometrijski nepogodne za ugrađivanje u kristalnu strukturu, kristalizira nesolvatirana sol stehiometrije 1:1, usprkos velikom suvišku baze koji zaostaje u otopini.

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu