Događanja na PMF-u

01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Kristina Smokrović i Ivica Đilović u suradnji sa Senadom Muratović, Bahar Karadeniz, Krunoslavom Užarevićem i Dijanom Žilić s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Synthon Robustness and Structural Modularity of Copper(II) Two-Dimensional Coordination Polymers with Isomeric Amino Acids and 4,4′-Bipyridine u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF = 4,153).

U radu su opisani različiti postupci sinteze dvodimenzijskih koordinacijskih polimera bakra(II) s 4,4’-bipiridinom i izomernim aminokiselinama, L-leucinom i L-izoleucinom. Izolirana su četiri izoretikularna koordinacijska polimera, koji se osim aminokiseline ugrađene u kostur koordinacijskog polimera, razlikuju i po vrsti otapala (metanol ili etanol) koji nizom vodikovih veza povezuju susjedne slojeve. EPR spektroskopijom potvrđeno je da se suptilne razlike u koordinacijskim sferama bakrovih(II) centara odražavaju i na lokalnoj magnetskoj strukturi. Molekule otapala i vode u polimerima mogu se lako ukloniti zagrijavanjem pri čemu glavni strukturni motiv ipak ostaje sačuvan. Međutim, „isušeni“ je polimer nakon kratkog izlaganja parama otapala i vode moguće regenerirati (robusnost) ili transformirati u polimer s drugim molekulama otapala u svojim šupljinama (modularnost).

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenim projektima IP-2014-09-4274, IP-2014-09-4744, IP-2018-01-3168 i PZS-2019-02-4129 koje financira Hrvatska zaklada za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
133659