Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3107196
Događanja na PMF-u
 
21. 09. 16:15 - 18:00, Zoom aplikacija
Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme
24. 09. 12:00 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Boris Gomaz
25. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Barbara Debanić
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Ivona Kurečić
25. 09. 11:15 - 12:15, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Iva Brekalo
25. 09. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, A2
Obrana doktorske disertacije: Saša Opačak
28. 09. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Andrej Biškup
29. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Valentina Vrljić
30. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Ruža Jozepović
1. 9. 2020. u 11:13
Objavljen znanstveni rad u časopisu CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić te bivši student Kemijskog odsjeka Toni Vitasović (trenutno doktorand na Sveučilištu u Aarhusu, Danska) objavili su rad Halogen-bonded cocrystals of donepezil with perfluorinated diiodobenzenes u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

U radu su po prvi put opisani kokristali donepezila u kojima su molekule povezane halogenskom vezom. Donepezil je farmakološki aktivni spoj koji se u obliku kloridne soli koristi kao lijek za ublažavanje simptoma Alzheimerove bolesti. S obzirom da molekula donepezila sadrži različite funkcijske skupine koje su potencijalni akceptori halogenske veze (karbonilna, metoksilna, piperidinilna funkcijska skupina), naglasak istraživanja bio je na proučavanju sklonosti donepezila sudjelovanju u halogenskoj vezi i kokristalizaciji s donorima halogenske veze. Kao donori halogenske veze korišteni su 1,4-dijodtetrafluorbenzen i 1,3-dijodtetrafluorbenzen. Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu iznađene su molekulske i kristalne strukture kokristala te je ustanovljeno da su dominantne međumolekulske interakcije u oba kokristala halogenske veze I···N(piperidinil) i I···O(aldehid). U skladu s prethodnim istraživanjima, karbonilni kisikov atom i piperidinilni dušikov atom pokazali su se dobrim akceptorima halogenske veze, čak i kad su prisutni u molekuli složenije strukture koja sadrži veći broj akceptorskih skupina. Iako postoje razlike u stehiometrijskim sastavima kokristala i supramolekulskim motivima, slične su duljine ostvarenih halogenskih veza i tališta kokristala, što je u skladu s prethodnim istraživanjima i usporedbama kokristala donora 1,4-dijodtetrafluorbenzena i 1,3-dijodtetrafluorbenzena.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost: IP-2014-09-7367 (CrystEngMOM) i IP-2019-04-1868 (HaloBond).

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu