Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3107172
Događanja na PMF-u
 
21. 09. 16:15 - 18:00, Zoom aplikacija
Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme
24. 09. 12:00 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Boris Gomaz
25. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Barbara Debanić
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Ivona Kurečić
25. 09. 11:15 - 12:15, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Iva Brekalo
25. 09. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, A2
Obrana doktorske disertacije: Saša Opačak
28. 09. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Andrej Biškup
29. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Valentina Vrljić
30. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Ruža Jozepović
7. 9. 2020. u 12:26

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Darko Vušak i studentica Mia Jurković, u suradnji s Jasminom Sabolović i Jelenom Pejić s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Gáborom Szalontaijem sa Sveučilišta Pannonia (Vészprem, Mađarska), objavili su rad Coordination polymers of paramagnetic bis(leucinato)copper(II) diastereomers: experimental and computational study of the stereoisomerism and conformations u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Rad je istaknut na unutarnjoj stražnjoj naslovnici časopisa.

U radu je opisana prva kristalna struktura bakrovog(II) kompleksa s racemičnom smjesom enantiomerā leucina, trans-[Cu(DL-Leu)2]. Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu utvrđeno je kako spoj kristalizira kao 2D koordinacijski polimer, u kojem su susjedni kompleksi povezani Cu–O vezama, N–H···O vodikovim vezama i C–O···C–O dipol-dipol interakcijama, dok se na vanjskoj površini 2D mreže nalaze hidrifobni ogranci leucina. Zbog tih strukturnih karakteristika spoj je izrazito slabo topljiv u nizu otapala i smjesa otapala (uključujući i koordinirajuće baze). Spoj je sintetiziran otopinskim i mehanokemijskim sintetskim metodama te je na isti način sintetiziran [Cu(L-Leu)2], čija je kristalna struktura već opisana u literaturi. Sintetizirani su i kompleksi s deuteriranim aminokiselinama kako bi se upotpunila konformacijska analiza spojeva. Provedena je komparativna strukturna analiza dva spoja te su oba spoja po prvi puta analizirana nuklearnom magnetskom rezonancijom čvrstog stanja (ssNMR). Provedeni su DFT izračuni Fermijevih kontakata kako bi se upotpunila analiza ssNMR spektara. DFT konformacijska analiza koordinacijskih spojeva potvrdila je kako su energijski najpovoljnije konformacije aminokiselinskih ogranaka u kompleksu upravo one koje su opažene u kristalnim strukturama priređenih spojeva. MM potencijalne energije LL (i DD) i DL kompleksā sugeriraju da kristalizacija DL kompleksa ima prednost u odnosu na LL i DD kompleks, što treba pripisati kinetičkim, a na termodinamičkim učincima.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2014-09-3500 (CopperAminoAcidates).

 

 

 

 

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu