Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3107187
Događanja na PMF-u
 
21. 09. 16:15 - 18:00, Zoom aplikacija
Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme
24. 09. 12:00 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Boris Gomaz
25. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Barbara Debanić
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Ivona Kurečić
25. 09. 11:15 - 12:15, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Iva Brekalo
25. 09. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, A2
Obrana doktorske disertacije: Saša Opačak
28. 09. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Andrej Biškup
29. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Valentina Vrljić
30. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Ruža Jozepović
11. 9. 2020. u 13:37
Objavljen znanstveni rad u časopisu New Journal of Chemistry

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Edi Topić, Jana Pisk, Ivica Đilović, Višnja Vrdoljak i Mirta Rubčić u suradnji s Ivanom Landripet s Instituta „Ruđer Bošković“ i Maëlle Duguin objavili su rad Coordinating and supramolecular prospects of unsymmetrically substituted carbohydrazides u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,228).

Nesimetrično supstituirani karbonohidrazidi koji sadrže o-hidroksiarilnu i piridilnu funkcijsku skupinu sintetizirani su stupnjevitom funkcionalizacijom karbonohidrazida. Priređeni spojevi istraženi u kontekstu anionskog vezanja te koordinacijskog potencijala prema različitim jedinkama koje sadrže Mo(VI). Uspješno su pripravljeni monomerni dioksomolibdenovi(VI) kompleksi, dimerni/oligomerni kompleksi, hibridni heksamolibdati s protoniranim ligandom-kationom, te hibridni heksamolibdantni spojevi s zwitterionskim kompleksnim kationom. Strukture spojeva u čvrstom stanju izučavane su pomoću difrakcije rentgenskih zraka i infracrvene spektroskopije, dok su strukture koordinacijskih spojeva u otopini utvrđene temeljem eksperimenata nuklearne magnetske rezonancije. Iako se u izoliranim spojevima ligand pojavljuje u četiri oblika (neutralni, dvostruko deprotonirani u kompleksima, monoprotonirani u heksamolibdantnim solima te kao neutralna zwitterionska vrsta u hibridnoj soli), karbonohidrazidni kostur zadržava robusnu konformaciju i geometriju. Stoga, ovo istraživanje može poslužiti kao temelj za kompleksnije studije multifunkcijskih karbonohidrazidnih liganada.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (MOLART, IP-06-2016-4221).

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu