Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, Jasmina Jukić i Josip Požar u suradnji s Ljiljanom Spasojević, Sandrom Bučko i Jaroslavom Katonom sa Sveučilišta u Novom Sadu, Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Anžeom Abramom s Instituta Jožef Stefan u Ljubljani objavili su rad Interactions of zein and zein/rosin nanoparticles with natural polyanion gum arabic u uglednom časopisu Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF 4,389).

U ovom su radu istraživane interakcije nanočestica zeina i zein/rosina s polianionom arapska guma. Nanočestice su karakterizirane različitim metodama, a SEM analiza je pokazala su oba tipa nanočestica sferične nanočestice veličine oko 200 nm. Rezultati dobiveni izotermnom titracijskom kalorimetrijom pokazali su da su ispitivane reakcije egzotermne pri ispitivanim pH vrijednostima, osim pri pH = 3. Rezultati dobiveni u ovom radu predstavljaju temelj za određivanje optimalnih uvjeta za pripravu Pickering emulzija i drugih sustava kod kojih se zein koristi kao emulgator.

Posebno treba istaknuti da je prva autorica Ljiljana Spasojević velik dio navedenih istraživanja odradila na Kemijskom odsjeku tijekom dva boravka u okviru CEEPUS mreže Colloids and Nanomaterials in Education and Research.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
270759