Događanja na PMF-u

23.
listopada
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
26.
listopada
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
26.
listopada
28.
listopada
10:15-12:00,
Zoom aplikacija
28.
listopada
10:30-11:30,
Kemijski odsjek, 023
28.
listopada
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
28.
listopada
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, A1
28.
listopada
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
28.
listopada
17:30-18:30,
Zoom aplikacija

Odobreno sufinanciranje projekta...

Projekt Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja prof. dr. sc. Davora Kovačevića odobren je unutar kompetitivnog programa Hrvatske zaklade za znanost za financiranje istraživačkih projekata slovensko-hrvatske bilateralne suradnje. 

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost, Zaklada je u prosincu 2019. godine raspisala natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata (IPS-2020-01). Upravni odbor HRZZ-a na svojoj je 178. sjednici, temeljem vrednovanja koje je proveo ARRS, odobrio sufinanciranje osam zajedničkih slovensko-hrvatskih projekata, od čega su dva projekta odobrena i PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od njih je i projekt Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja prof. dr. sc. Davora Kovačevića. 

U okviru istraživačkog projekta Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja, koji će se provoditi u suradnji sa slovenskom grupom sa Sveučilišta u Ljubljani koju vodi prof. dr. sc. Klemen Bohinc, glavna tema istraživanja hrvatske strane bit će polielektrolitni višeslojevi (eng. polyelectrolyte multilayers, PEM). Riječ je o površinskim prevlakama koje nastaju naizmjeničnom adsorpcijom pozitivno i negativno nabijenih polielektrolita na čvrstu površinu. Uz fundamentalna istraživanja, posljednjih se godina polielektrolitni višeslojevi intenzivno istražuju i zbog njihove potencijalne primjene u industriji, medicini i biotehnologiji. Glavni su ciljevi predloženog projekta dodatno razjašnjenje mehanizama nastajanja i svojstava polielektrolitnih višeslojeva s posebnim naglaskom na utjecaje ionskih efekata na navedeni proces, te primjena dobivenih rezultata na istraživanje prevlaka za zaštitu svojstava jabuka. Uz voditelja prof. dr. sc. Davora Kovačevića suradnici s hrvatske su znanstvenici Kemijskog odsjeka PMF-a Tin Klačić, mag. chem, dr. sc. Jasmina Jukić, dr. sc. Danijel Namjesnik i Katarina Jerin, mag. educ. phys. et chem.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
81715