Događanja na PMF-u

27.
studenoga
11:00-12:00,
Zoom platforma
27.
studenoga
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, A1
01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Tomislav Jednačak, Ivana Mikulandra i Predrag Novak objavili su rad pod naslovom Advanced Methods for Studying Structure and Interactions of Macrolide Antibiotics u uglednom časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF = 4,556).

Ovaj rad sadrži pregled suvremenih metoda za određivanje strukture i interakcija makrolidnih antibiotika u čvrstom stanju i otopini. Makrolidni antibiotici (makrolidi) su makrociklički spojevi koji se primarno koriste za liječenje infekcija gornjih i donjih dišnih puteva. Njihovo se djelovanje zasniva na inhibiciji sinteze bakterijskih proteina reverzibilnim vezanjem na 23S rRNA u blizini peptidil transferaznog centra. Usprkos činjenici da su u poslijednje vrijeme razvijene nove klase makrolida s poboljšanim svojstvima, neke bakterije su stekle široku rezistenciju, što predstavlja globalni medicinski problem koji je potrebno riješiti otkrivanjem novih i učinkovitijih lijekova. Uzimajući u obzir različita fizikalna i kemijska svojstva makrolida, razumijevanje strukture i interakcija ključno je za razvoj novih antibiotika aktivnih na rezistentne patogene. Mehanizmi vezanja makrolida na biološke mete djelomično su objašnjeni nedavnim određivanjem kristalnih struktura nekih njihovih kompleksa s ribosomima. S druge strane, kombinacijom spektroskopije NMR i molekulskog modeliranja mogu se proučavati slobodne i vezane konformacije u otopini. Interdisciplinarni pristup opisan u ovom radu omogućuje dobivanje korisnih podataka o interakcijama makrolida i receptora, što predstavlja dobar temelj za dizajn novih biološki aktivnih liganada i lijekova.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
130165