Događanja na PMF-u

27.
studenoga
11:00-12:00,
Zoom platforma
27.
studenoga
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, A1
01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Sanda Rončević, Ivan Nemet i donedavni student Kemijskog odsjeka Viktor Zagorec u suradnji s Atiđom Selmani s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad A facile size tunable one-pot synthesis of dipicolinate@nZVI core–shell nanoparticles: material properties for trace cadmium ion removal u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,288).

U ovom radu istražena je mogućnost primjene neutralnih nanočestica željeza i dipikolinskom kiselinom funkcionaliziranih nanočestica željeza za uklanjanje iona kadmija iz vodenih otopina. Sferne i elipsoidne nanočestice sintetizirane su ekonomičnim postupkom kemijske redukcije u jednom koraku pri različitim množinskim omjerima reaktanata. Za karakterizaciju dobivenih nanočestica korištene su metode pretražne elektronske mikroskopije, energijski disperzivne spektroskopije, rentgenske difrakcije u polikristalnom uzorku te infracrvene spektroskopije. Specifične mogućnosti sorpcije niskih koncentracija kadmija pomoću dobivenih nanomaterijala u vodenim otopinama proučavane su emisijskom spektrometrijom uz induktivno spregnutu plazmu, a dodatno su okarakterizirane i mjerenjem hidrodinamičkog promjera i zeta-potencijala. U ovom radu je utvrđeno da dipikolinskom kiselinom funkcionalizirani nanomaterijali dobiveni sintezom u jednom koraku pokazuju bolju učinkovitost uklanjanja kadmija u odnosu na nefunkcionalizirane neutralne nanočestice željeza.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na projektu PMF-705042 „Analize“.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
130192