Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec, Katarina Lisac, Nikola Bedeković, Luka Fotović, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić objavili su pregledni rad (Highlight) Crystal engineering strategies towards halogen-bonded metal–organic multi-component solids: salts, cocrystals and salt cocrystals u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117) Kraljevskoga kemijskog društva.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa i uvršten u Uredničku zbirku (Editor’s collection) značajnih radova o halogenskoj vezi.

Uz vodikovu vezu, halogenska veza prepoznata je kao jedna od najvažnijih interakcija pri stvaranju supramolekuslkih struktura i nametnula se kao pouzdan "alat" u kristalnom inženjerstvu. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća proučavanje halogenih veza primarno je bilo usredotočeno na organske materijale. Međutim, u posljednje vrijeme bilježi se konstantan porast interesa za metalo-organske materijale koji se temelje na halogenskim vezama te su objavljeni brojni znanstveni i pregledi radovi koji se bave izučavanjem halogenskih veza u jednokomponentnim metalno-organskim krutinama i metalatnim solima. Suprotno tome, mnogo je manje istražen dizajn višekomponentnih kristala koji uključuju neutralne metalno-organske komplekse i/ili neutralne donore halogenskih veza kao građevnih blokova.

Pregledni rad znanstvenikâ s Kemijskog odsjeka daje sustavan i iscrpan pregled (sadrži više od 280 literaturnih navoda) trenutnog napretka u kristalnom inženjerstvu metalno-organskih višekomponentnih krutina temeljanih na halogenskim vezama što uključuje soli, kokristale koji sadrže isključivo neutralne molekule, te kokristale koji uz neutralne molekule sadrže i nabijene vrste. Osim kritičkog pregleda dosadašnje literature, u radu su opisane opće strategije koje se mogu primijeniti u dizajnu metalno-organskih višekomponentnih krutina u kojima su molekule povezane halogenskim vezama, te su predloženi mogući smjerovi za daljnja istraživanja u tom fascinantnom području.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
411101