Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Petar Šutalo, Marijana Đaković i Ivan Kodrin u suradnji s Markom Nuskolom, Monikom Kovačević i Mojcom Čakić Semenčić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavili su rad Testing the Potential of the Ferrocene Chromophore as a Circular Dichroism Probe for the Assignment of the Screw-Sense Preference of Tripeptides u uglednom časopisu Organometallics (IF 3,804) Američkog kemijskog društva.

Istražena su kirooptička svojstva osam novopripravljenih stereoizomera monosupstituiranih ferocena kombinacijom eksperimentalnih i računalnih tehnika. Potvrđena je korelacija između predznaka krivulje u spektrima cirkularnog dikroizma pri apsorpcijskom maksimumu ferocenskog kromofora oko 470 nm i predznaka diedarskog kuta kojim je opisan otklon amidne ravnine od ravnine ciklopentadienilnog prstena. Navedenim istraživanjem dobivene su smjernice za dizajn potencijalnih ferocenskih senzora kojima bi se mogla odrediti heličnost kratkih peptidnih lanaca.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
411088