Događanja na PMF-u

21.
rujna
11:00-13:00,
PMF, Dvorana A1
21.
rujna
12:30-13:30,
PMF, Dvorana P1
22.
rujna
8:30- 9:30,
Kemijski odsjek, 023
22.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304
22.
rujna
12:00-13:00,
PMF, Dvorana P1
23.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, 023
23.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, A1
23.
rujna
11:15-12:00,
Kemijski odsjek, dvora P1
23.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
24.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
24.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1

Rad znanstvenika Kemijskog odsjeka na...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mateja Pisačić, Ivana Biljan, Ivan Kodrin, Željka Soldin, Marijana Đaković i donedavna studentica, Nina Popov (trenutno zaposlena na Institutu Ruđer Bošković), objavili su rad Elucidating the Origins of a Range of Diverse Flexible Responses in Crystalline Coordination Polymers u vrhunskom časopisu Chemistry of Materials (IF 9,567) Američkog kemijskog društva.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici časopisa (Supplementary Cover) koju je ilustrirao donedavni student kemijskog odsjeka, Toni Lijić.

U radu je prikazana skupina kristala strukturno sličnih jednodimenzijskih koordinacijskih polimera kadmijevih(II) halogenida s halogenpiridinskim ligandima, koji pokazuju neočekivani raspon različitih mehaničkih odziva, od plastične preko elastične savitljivosti do krtosti. Prvi put opisane su i razlike u plastičnoj savitljivosti kristalnih metalo-organskih materijala s fascinantnom pojavom tečenja i rastezljivosti kristala. Uočeni mehanički fenomeni istraženi su sinergijskim pristupom koji je uključivao teorijske i različite eksperimentalne metode poput mikroskopije atomskih sila, difrakcijskih i termičkih metoda te niza po mjeri dizajniranih eksperimentalnih postupaka. Prikazano istraživanje pokazuje da je prilagodljivost kristala na primjenu mehaničke sile kontrolirana ugađanjem jakosti međumolekulskih interakcija, te prema mišljenju recenzenata predstavlja tour-de-force u području istraživanja suodnosa strukture i svojstava kristalnih materijala.

Ovo istraživanje ostvareno je u okviru projekta „Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom (FlexibleCrystals, IP-2019-04-1242)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
493760