Događanja na PMF-u

08.
prosinca
0:00-11:00,
PMF, Predavaonica 304
10.
prosinca
10:00-11:00,
ZOAK RTG (-030)

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Lidija Posavec, Vinko Nemec, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić objavili su rad Halogen and Hydrogen Bond Motifs in Ionic Cocrystals Derived from 3-Halopyridinium Halogenides and Perfluorinated Iodobenzenes u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

U ovom radu istražen je potencijal kloridnih i bromidnih iona kao akceptora halogenske veze te donorski potencijal atoma broma i klora na halogenpiridinijevom kationu u kompeticiji s jakim vodikovim vezama između halogenpiridinijevih iona i slobodnih halogenidnih iona. Pripravljeno je osam ionskih kokristala perhalogeniranih benzena s četiri različite 3-halogenpiridinijeve soli (3-klorpiridinijevim kloridom i bromidom te 3-brompiridinijevim kloridom i bromidom). Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu iznađene su molekulske i kristalne strukture kokristala te je utvrđeno da nastaju tri para izostrukturnih kokristala.

Ustanovljeno je da su dominantne međumolekulske interakcije u kokristalima N+–H∙∙∙X– vodikove veze te I∙∙∙X– halogenske veze, dok je dodatna stabilizacija postignuta C–H∙∙∙X– vodikovim vezama (X– = Br– ili Cl–) te halogenskim vezama ostvarenim preko halogenog atoma na halogenpiridinijevom kationu. U radu je utvrđeno da su halogenske veze ostvarene s odabranim perhalogeniranim benzenima dovoljno jake da znatno promijene supramolekulske motive prisutne u kristalnim strukturama polaznih soli, što se može zaključiti na temelju nastalih supramolekulskih arhitektura (dvodimenzionalne i trodimenzionalne mreže). S druge strane, prisutnost sekundarnih halogenskih veza između halogenih atoma na halogenpiridinijevom kationu i halogenidnih iona ovisna je mnogo više o pakiranju molekula u kristalu, nego o donorskim svojstvima samog halogenpiridinijevog kationa. U prilog tome ide podatak da su sekundarne halogenske veze ostvarene samo u tri od ukupno osam kokristala. Ostvarene sekundarne halogenske veze se nadalje mogu smatrati i slabim interakcijama s relativnim skraćenjem 1–6 %, dok je za halogenske veze s perhalogeniranim benzenima skraćenje veće od 10 %.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
581325