Događanja na PMF-u

08.
prosinca
0:00-11:00,
PMF, Predavaonica 304
10.
prosinca
10:00-11:00,
ZOAK RTG (-030)

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mateja Pisačić, Ivan Kodrin, Ivana Biljan i Marijana Đaković objavili su rezultate svojih istraživanja o savitljivosti kristala, kao njihovog odgovora na primjenu mehaničke sile, u časopisu Kraljevskog kemijskog društva, CrystEngComm (IF 3,545), pod nazivom Exploring the diversity of elastic responses of crystalline cadmium(II) coordination polymers: From elastic towards plastic and brittle responses.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na zadnjoj vanjskoj naslovnici časopisa (Back Cover) uz prezentaciju istraživanja koji se provode u grupi.

U radu su prikazane fine razlike u elastičnoj prilagodljivosti kristala koordinacijskih polimera kadmija(II) na primjenu vanjske mehaničke sile, a koje su vidljive u različitom ponašanju kristala neposredno pred njegovo pucanje. Svi istraženi kristali pokazuju elastičan odziv pri manjoj savijenosti, no daljnjom primjenom sile i postizanjem veće zakrivljenosti neki od istraženih kristala mijenjaju odziv iz elastičnog u plastični dok drugi pokazuju krti prijelom. Ovo je još jedno od novo opisanih mehaničkih svojstava kristala koja pokazuju da se i kristalni materijali mogu prilagođavati vanjskim mehaničkim utjecajima slično materijalima sa znatno manjom uređenosti unutarnje strukture od kristalne. Uočeni mehanički fenomeni uspoređeni su sa sličnim, nedavno ustanovljenim na izostrukturnim spojevima, te su istraženi sinergijskim pristupom koji je uključivao teorijske i različite eksperimentalne metode poput mikroskopije atomskih sila, difrakcijskih metoda te niza po mjeri dizajniranih eksperimentalnih postupaka koji su omogućili analizu i kvantifikaciju uočenih svojstava kristala. Ovakva nova mehanička svojstva oplemenjuju kristalne materijale te omogućuju njihove brojne primjene u naprednim tehnologijama, od aktuatora i pametnih vlakana, do optičkih vodiča i fleksibilne elektronike.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom (FlexibleCrystals, IP-2019-04-1242)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
581305