Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša u suradnji s kolegicama s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Marijana Hranjec, Anja Beč, Patricia Debogović , Marija Kos), Instituta Ruđer Bošković (Marija Mioč i Marijeta Kralj) te Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (Kristina Starčević) objavio je znanstveni rad Design, synthesis, biological evaluation and QSAR analysis of novel N-substituted benzimidazole derived carboxamides u uglednom časopisu Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (IF = 5,051).

U navedenom radu istražena je antiproliferativna i antioksidativna aktivnost skupine karboskamidnih derivata N-supstituiranih benzimidazola. Na temelju dosadašnjih istraživanja, kao i na temelju računalnih analiza postojećih podataka, dizajnirani su i sintetizirani novi spojevi te im je izmjerena antioksidativna aktivnost, kao i antiproliferativna aktivnost prema različitim staničnim linijama ljudskih karcionoma. Računalna analiza povezanosti strukturnih odlika i izmjerene aktivnosti omogućila je identifikaciju molekularnih svojstava s najvećim utjecajem na antioksidativnu aktivnost. Rezultati prikazani u radu predstavljaju temelj za dizajniranje novih spojeva pojačane aktivnosti u odnosu na postojeće spojeve.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
801189