Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša i Katarina Radman u suradnji sa znanstvenicima s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu (Marijeta Kralj, Marija Mioč, Tatjana Šumanovac) te znanstvenicima s ELKH Research Centre for Natural Sciences u Budimpešti (Balázs Sarkadi i Ágnes Telbisz) objavili su znanstveni rad Interaction of crown ethers with the ABCG2 transporter and their implication for multidrug resistance reversa u časopisu Histochemistry and Cell Biology (IF = 4,304).

U navedenom radu eksperimentalnim i računalnim metodama istražene su interakcije skupine kruna etera s membranskim proteinom koji predstavlja potencijalnu metu za razvoj novih antitumorskih lijekova. U radu je uspoređena inhibitorna aktivnost istraživanih spojeva s poznatim inhibitornima ciljanog transportnog proteina. Uloga znanstvenika s Kemijskog odsjeka bila je računalnim metodama objasniti molekulsku osnovu interakcija istraživanih spojeva, kao i poznatih inhibitora, s ciljanim proteinom te omogućiti podrobniju interpretaciju eksperimentalnih podataka. Konačni cilj istraživanja je dizajn novih spojeva potencijalno izraženijeg afiniteta vezanja na ciljani protein. Računalni rezultati prezentirani u radu proizašli su iz diplomskog rada Katarine Radman koji je izradila pod mentorstvom Branimira Bertoše.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
801203