Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Petar Šutalo, Mateja Pisačić, Ivana Biljan i Ivan Kodrin objavili su rad Benzene and triazine-based porous organic polymers with azo, azoxy and azodioxy linkages: a computational study u uglednom časopisu CrystEngComm (IF 3,756).

Metodama računalne kemije istražena su strukturna i adsorpcijska svojstva novih funkcionalnih poroznih organskih materijala koji bi mogli pronaći primjenu u selektivnom vezanju stakleničkih plinova. U ovom istraživanju ispitani su utjecaji trigonskih građevnih jedinki izvedenih iz benzena i triazina te različitih dušik-dušik poveznica (azo/azoksi/azodioksi) na stvaranje AA i AB dvodimenzijskih mreža i njihovu sposobnost adsorpcije plinova CO2 i N2. U radu je predložen protokol za ispitivanje strukturnih i adsorpcijskih svojstava poroznih organskih materijala s dušik-dušik poveznicama temeljen na usporedbi rezultata nekoliko komplementarnih računalnih metoda koji bi se uspješno mogao primijeniti i za proučavanje sličnih poroznih sustava. Uspoređeni su rezultati izračunatih energija vezanja i mape elektrostatskog potencijala s rezultatima periodičkih DFT računa i GCMC simulacija. Dvodimenzijske mreže s azodioksidnim i azoksi poveznicama pokazuju zamjetni potencijal prema selektivnom vezanju CO2 u odnosu na N2 što bi se moglo iskoristiti u dizajnu novih naprednih poroznih organskih materijala.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala (FunMaterials, IP-2020-02-4467) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
801195