Događanja na PMF-u

26.
rujna
-
10.
listopada
27.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225
28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 222
28.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, dvorana 023
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
29.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica A2
29.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, dvora 304
29.
rujna
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
30.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
30.
rujna
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, dvorana 304

Preminula je umirovljena redovita...

U nedjelju, 28. kolovoza 2022., u Starom Gradu na Hvaru u 72. godini života preminula je umirovljena redovita profesorica u trajnom zvanju Srđanka Tomić-Pisarović, istaknuta hrvatska organska kemičarka. Napustila nas je naša draga profesorica organske kemije čiji je znanstveni i nastavni rad ostavio trag ne samo na suradnike i studente PMF-a već i na širu kemijsku zajednicu.

Profesorica Tomić-Pisarović diplomirala je kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a 1974. godine. Od 1975.1978. kao asistentica-doktorandica boravi na Southern Illinois University, SAD, gdje je 1978. godine doktorirala s temom „Preparation and Thermal Rearrangement of Carbanions Derived from Allylic Esters“. Po povratku u Zagreb od 1978.1984. radi kao znanstvena asistentica na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković, nakon čega od 1984.1993. radi kao znanstvena suradnica na Imunološkom zavodu u Zagrebu. Godine 1993. zapošljava se na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a gdje kao redovita profesorica u trajnom zvanju ostaje do umirovljenja 2019. godine. Tijekom rada na Kemijskom odsjeku PMF-a bila je pročelnica Kemijskog odsjeka, prodekanica za znanost i doktorske studije PMF-a, voditeljica Doktorskog studija kemije te dugogodišnja predstojnica Zavoda za organsku kemiju. Za svoj veliki doprinos razvoju i ugledu Kemijskog odsjeka odlikovana je Medaljom Kemijskog odsjeka 2011. godine.

Znanstveno-stručni rad prof. Tomić-Pisarović na Kemijskom odsjeku PMF-a odvijao se kroz sedam projekata pod njenim voditeljstvom i uključuje sintezu različitih skupina potencijalno biološki aktivnih spojeva, od monosaharida, peptidnih glikokonjugata s imunomodulatornim djelovanjem do heterocikličkih sustava s antitumorskim, antiadhezijskim i drugim učincima. Autorica je više od 80 znanstvenih radova te sudionica i organizatorica brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Na Kemijskom odsjeku bila je nositeljica različitih kolegija iz područja organske kemije kako na prediplomskom i diplomskom studiju tako i na doktorskom studiju. Pod njenim je voditeljstvom izrađeno više od 60 ocjenskih radova, od čega 8 disertacija.

Sudjelovala je i u radu sveučilišnih i nacionalnih tijela, bila je hrvatski nacionalni predstavnik u European Carbohydrate Organization, a posebno valja istaknuti predan rad u Hrvatskom kemijskom društvu čija je predsjednica bila od 2013.–2017. godine.

Posljednji ispraćaj drage nam profesorice Srđanke Tomić-Pisarović održat će se u četvrtak, 01. rujna 2022., u 10.40 sati na groblju Krematorij, Zagreb.

Autor: Danijel Namjesnik
Popis obavijesti

Broj posjeta:
843582