Događanja na PMF-u

26.
rujna
-
10.
listopada
27.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225
28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 222
28.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, dvorana 023
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
29.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica A2
29.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, dvora 304
29.
rujna
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
30.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
30.
rujna
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, dvorana 304

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša u suradnji sa znanstvenicama s Instituta Ruđer Bošković (Andrea Hloušek-Kasun, Petra Mikolčević, Marija Matković i Andreja Mikoč) te znanstvenicima sa Sveučilišta u Oxfordu (Johannes Gregor Matthias Rack, Callum Tromans-Coia, Marion Schuller, Gytis Jankevicius i Ivan Ahel) objavio je znanstveni rad Streptomyces coelicolor macrodomain hydrolase SCO6735 cleaves thymidine-linked ADP-ribosylation of DNA u vrhunskom časopisu Computational and Structural Biotechnology Journal (IF = 7,271).

ADP-ribozilacija je reverzibilna kovalentna modifikacija u kojoj se ADP-riboza (ADPr) s NAD+ prenosi na ciljanu (makro)molekulu. Sustav se sastoji od ADP-ribozil transferaza koje kataliziraju prijenos ADPr, dok reverzibilnost sustava osiguravaju ADP-ribozil hidrolaze. ADP-ribozilacija je evolucijski visoko očuvana i kontrolira brojne važne stanične procese od bakterija do čovjeka.

Objavljeni rad bavi se hidrolazom SCO6735 iz bakterije Streptomyces coelicolor, homologom ljudskog proteina TARG1 čija mutacija izaziva neurodegenerativne bolesti. Protein SCO6735 je visoko očuvan kod bakterija roda Streptomyces, a njegovi homolozi mogu se pronaći kod prokariota i eukariota. Rezultati računalnih i eksperimentalnih istraživanja u konačnici su omogućili postavljanje novog modela molekularnog mehanizma hidrolize ADP-riboze s DNA karakterističnog za skupinu proteina sličnih proteinu SCO6735.

Objavljena publikacija proizašla je iz istraživanja u sklopu doktorske disertacije koju Andrea Hloušek-Kasun, studentica Doktorskog studija Kemije na PMF-u, izrađuje pod zajedničkim mentorstvom Andreje Mikoč i Branimira Bertoše.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
843593