Događanja na PMF-u

26.
rujna
-
10.
listopada
27.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225
28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 222
28.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, dvorana 023
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
29.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica A2
29.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, dvora 304
29.
rujna
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
30.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
30.
rujna
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, dvorana 304

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec, Nikola Bedeković i Dominik Cinčić te student Kemijskog odsjeka Ruđer Sušanj objavili su rad Halogen Bond Motifs in Cocrystals of N,N,O and N,O,O Acceptors Derived from Diketones and Containing a Morpholine or Piperazine Moiety u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,010).

Naglasak istraživanja bio je na proučavanju sklonosti morfolinske i piperazinske funkcijske skupine sudjelovanju u halogenskoj vezi, koje su periferno smještene na većim molekulama. U tu svrhu su kondenzacijskom reakcijom N-(2-aminoetil)morfolina ili N-(2-aminoetil)piperazina te acetilacetona ili benzoilacetona pripremljena četiri imina. Dobiveni imini kokristalizirani su s dva perfluorirana donora halogenske veze, 1,4-dijodtetrafluorbenzenom i 1,3,5-trijod-2,4,6-trifluorbenzenom. Metodom kristalizacije iz otopine pripravljeno je osam novih kokristala koji su okarakterizirani metodom difrakcije rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu, termogravimetrijskom analizom i razlikovno-pretražnom kalorimetrijom. Strukturna analiza potvrdila je akceptorski potencijal morfolinskog kisikovog i terminalnog piperazinskog dušikovog atoma s obzirom da u svim kokristalima sudjeluju u ostvarivanju halogenske veze N/O∙∙∙I. Analiza relativnih skraćenja i ostalih geometrijskih parametara ostvarenih supramolekulskih interakcija pokazala je da terminalni piperazinski dušikov atom sudjeluje u kraćim i linearnijim halogenskim vezama u odnosu na halogenske veze morfolinskog kisikovog atoma.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
843570