WEBSHOP


Događanja na PMF-u

03.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
08.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
08.
veljače
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023

Opće obavijesti

Preminuo je akademik Željko Kućan

Dana 5. siječnja 2023. godine preminuo je akademik Željko Kućan, jedan od začetnika biokemijskih znanosti u Hrvatskoj. Napustio nas je svestrani znanstvenik, upečatljiv i nezaboravan profesor i mentor niza biokemičara koji danas razvijaju tu znanost kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Otišao je naš profesor i kolega koji je uvijek zračio optimizmom, bio poznat po svom smislu za humor i istinskom interesu za znanost.

Željko Kućan rođen je 24. svibnja 1934. u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (1958.) je i doktorirao (1964.) kemiju. Od 1958.-1983. radio je na Institutu Ruđer Bošković, a od 1983. do umirovljenja 2004. godine na PMF-u gdje je obavljao niz funkcija; bio je pročelnik Kemijskog odsjeka (1985.-1988.), dekan fakulteta (1990.-1994.), osnivač i predstojnik Zavoda za biokemiju (1995.-1999.). Uveo je nastavu biokemije na PMF, prvo kao naslovni docent i izvanredni profesor, a kasnije i kao redoviti profesor s PMF-ovskom adresom. Bio je poznat kao izvrstan predavač, koji je s iznimnom lakoćom i zanimljivim opaskama zaokupljao pažnju studenata i slušatelja, pa svi koji su slušali njegova atraktivna predavanja još ih se živo sjećaju. Više od tri desetljeća predavao je na diplomskim i poslijediplomskim studijima biokemije, medicinske biokemije, biofizike, molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu i šire, podučavajući kvantitativne i molekulske principe biokemijskih i bioloških procesa.

Znanstvenu karijeru započeo je istražujući utjecaj zračenja na metabolizam DNA. Uočio je da ionizirajuće zračenje razgrađuje DNA i to važno otkriće publicirao u časopisu Nature. Ipak, većinu svog znanstvenog života proveo je istražujući proces prijenosa genetičke informacije od gena do proteina stvarajući svojevrsnu hrvatsku školu aminoacil-tRNA-sintetaza i tRNA, ključnih molekula u tom procesu. Znanstveno se usavršavao u laboratoriju nobelovca Fritza Lipmanna u Rockefellerovom Institutu u New Yorku (1961.-1963.) te na Department of Biochemistry, New York University School of Medicine (1969.-1972.) gdje je kasnije boravio kao gostujući profesor biokemije. Objavio je više od pedeset znanstvenih radova i mentorirao niz danas uglednih znanstvenika. Bio je predsjednik Hrvatskog biofizičkog društva, u dva navrata predsjednik Hrvatskog biokemijskog društva (danas Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju), dugogodišnji član uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa Croatica Chemica Acta i Periodicum biologorum, član Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost, te u dva mandata član Nacionalnog Vijeća za visoku naobrazbu. Bio je nosilac Reda Danice hrvatske, dobitnik Državne nagrade za znanost (2004.) i Republičke nagrade za znanstveni rad “Ruđer Bošković” (1991.). Godine 1991. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje je obnašao funkciju tajnika Razreda za prirodne znanosti (2007.-2010.).

Profesor Kućan obilježio je živote mnogih studenata i mladih znanstvenika koji su željno od njega učili biokemijske principe života. Bio je jedan od pionira, a kasnije i čvrstih stupova, biokemijskih i molekularno-bioloških znanosti u Hrvatskoj. Ostat će u trajnom sjećanju kao nezaobilazna figura u odrastanju mnogih biokemičara, biofizičara i molekularnih biologa.

Posljednji ispraćaj našeg profesora, akademika Željka Kućana bit će u četvrtak, 12.01.2023., u 14:00 sati na groblju KREMATORIJ.

Autor: Adriana Kenđel

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Tvrtka Pliva zapošljava studente u odjelu Stabilnosti.

Prijave traju do 2. veljače 2023.

Oglas

Autor: Adriana Kenđel

Na mrežnim stranicama Sveučilišta je objavljen natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ stručna praksa.

Više detalja o samom natječaju možete pronaći na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Gregor Talajić, Edi Topić i Nikola Cindro te bivši student Kemijskog odsjeka Jerko Meštrović objavili su rad Total Synthesis of Penicyclone A Using a Double Grignard Reaction u uglednom časopisu Journal of Organic Chemistry (IF 4,354).

U radu je opisana prva totalna sinteza prirodnog poliketida peniciklona A. Kao polazni materijal korištena je D-riboza koja je nizom reakcija prevedena u konačni spoj. Dosad je izolirano svega par prirodnih spojeva koji imaju spirolaktonsku [5.5] podjedinicu te je metodologija priprave takvih spojeva slabo istražena. Ključni koraci u totalnoj sintezi uključivali su duplu Grignardovu reakciju, koncept koji je po prvi put korišten za dijastereospecifičnu konstrukciju tercijarnog alkohola te tandemnu oksidaciju/ciklizaciju za dobivanje laktona kao i fotooksigenaciju/pregradnju za uvođenje enonskog dijela molekule. Na sintetiziranom uzorku provedena su i biološka ispitivanja te su evaluirali literaturni navodi o antimikrobnom djelovanju.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
953796