Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geokemija sedimenata

Šifra: 44114
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
Izvođači: Štefica Kampić , dipl.inž. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Vodene otopine: struktura vode/leda, moć otapanja vode, kvantitativno izražavanje sastava otopina. Kemija vodenih otopina: kemijska ravnoteža, konstanta produkta topljivosti, ionska jakost, koeficijent aktiviteta, Debye-Hückelova jednadžba. Kemizam kontinentalnih voda: kemijska obilježja elemenata, s naglaskom na Ca, Mg i Na, ionski potencijal, režimi trošenja. Osnove kemizma područja estuarija; kemijski i litološki sastav sedimentnih stijena u svjetlu Goldichevog niza trošenja minerala; varijabilnost sastava pješčenjaka, šejla i karbonatnih stijena. Kemijsko trošenje: hidroliza, ravnoteže topljivosti u sustavu SiO2-H2O, aktiviteti otopljenih vrsta silike, sudbina aluminija i željeza tijekom trošenja silikata, topljivost gibsita. Topljivost kalcijevog karbonata: produkt topljivosti kalcita i aragonita, karbonatna kompenzacijska dubina, ravnoteže topljivosti u sustavu CO2-H2O, Bjerrumov dijagram, topljivost karbonata u složenom sustavu (rijeka, jezero, more), puferski sustav, mischungkorrosion, biomineralizacija. Agensi trošenja: ugljikov dioksid, erozija prosječnog vapnenačkog terena, doprinos trošenju od strane biljnog korijenja i mikrobiološke razgradnje biljne tvari. Organske kiseline: njihova uloga u procesima otapanja, značaj kelata za mobilnost metala, koloidno stanje, flokulacija. Oksidacijsko redukcijski procesi: Nernstova jednadžba, redukcijski potencijal, sudbina željeza i mangana u svjetlu elektrokemije, osnove termodinamike i elektrokemije, različit pristup kemičara i geokemičara u načinu pisanja reakcija. Eh-pH dijagrami: granice stabilnosti vode, polja stabilnosti oksida željeza; redoks sustavi koji sadrže ugljikov dioksid: stabilnost siderita u odnosu na hematit, magnetit i akvatične vrste. Dijageneza: definicija procesa, kinetički faktori, difuzija, Fickovi zakoni, advekcija, Pecletov broj, Darcyev zakon, kinetika kemijskih reakcija na molekularnoj razini, opća jednadžba dijageneze. Cementacija: rast oksidiranog površinskog sloja, raspodjela mangana u pelagičkim sedimentima, fosilizacija i rast konkrecija. Sudbina organske tvari tijekom dijageneze: geopolimeri, reakcija 'potamnjenja', vitrinitna refleksija, vremenski temperaturni indeks, Van Krevelenov dijagram, redukcija sulfata, fermentacija. Raspodjela sedimentnih stijena u vremenu i prostoru: procjena količine sedimentnih stijena, raspodjela evaporita, omjer Mg/Ca u karbonatima, 'dolomitni problem', krivulja razine mora u korelaciji s omjerom kalcit/dolomit.
Literatura:
  1. Prohić, E. (1998): Geokemija. Targa, Zagreb, 554 str.
  2. Krauskopf, B. K. (1979): Introduction to geochemistry. McGraw-Hill Book Company, New York, 617 str.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti