Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija i geokemija nafte

Šifra: 44106
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Gobo - Predavanja
Izvođači: Katarina Gobo - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opće karakteristike ležišta nafte i plina (geofizičke metode istraživanja, uvjeti i okoliši u kojima nastaju plin i nafta, porozitet, zamke) - Vježbe: prepoznavanje strukturnih karakteristika iz seizmičkih profila, Izračunavanje poroziteta). Biostratigrafija i sekvencijska stratigrafija u istraživanju nafte i plina - Vježbe: primjena polena, nanoalgi i foraminifera u rekonstrukciji okoliša u kojima nafta/plin mogu nastati. Modeli sekvencijske stratigrafije za karbonatne platforme ? Vježbe: Analiza sedimentacijskog prostora iz geofizičkog profila.

Ishodi učenja:

Poznavanje i razumijevanje sedimetologije matičnih I rezervoarnih stijena u funkciji njihove identifikacije.
Osnovno poznavanje procesa nastanka nafte I plina te povezivanje tih procesa s tektonskim I stratigrafskim karaktersitikama depocentima.
Osnovno poznavanje modeliranja procesa sazrijevanja nafte.
Sposobnost definiranja facijesa matičnih stijena, paleoekoloških I geokemijskih osobina,
Sposobnost geokemijske evaluacije.
Literatura:
  1. Emery, D. & Myers, K.J. (ur), 1996, Sequence Stratigraphy. Blackwell Science, 297 str., Oxford.
  2. Miall, A.D., 1997, The geology of stratigraphic sequences. Spriinger Verlag, 433 str., Berlin
2. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Odsječki kolegij Geološkog odsjeka na svojoj sjednici održanoj 16. travnja 2020. odobrio je novi način kontinuiranog praćenja i vrednovanja ishoda učenja studenata iz kolegija Geologija i geokemija nafte u uvjetima online nastave uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Ishodi učenja na kolegiju uključuju:

  • poznavanje i razumijevanje općih karakteristika ležišta ugljikovodika (razumijevanje poroziteta, permeabiliteta, sedimentologije matičnih i rezervoarnih stijena te njihova identifikacija).
  • poznavanje osnovnih uvjeta postojanja ležišta ugljikovodika (migracija, zamke, izolatorske stijene)
  • poznavanje procesa nastanka nafte i plina i njihovo povezivanje s tektonostratigrafskim karakteristikama taložnih bazena (primjena biostratigrafije i sekvencijske stratigrafije).
  • definiranje facijesa, paleoekoloških i geokemijskih karakteristika matičnih stijena.
  • sposobnost geokemijske evaluacije.

Vrednovanje ishoda učenja obavljat će se putem:

  • rješavanja jedne domaće zadaće iz geološkog dijela kolegija
  • rješavanja pet prilagođenih online kolokvija u zadanom vremenu (jedan iz geološkog i četiri iz geokemijskog dijela kolegija)
Autor: Katarina Gobo
Popis obavijesti