Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija zaštite okoliša

Šifra: 40939
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uloga geologije u zaštiti okoliša. Osnovni pojmovi: okoliš, ekologija, zaštita okoliša, onečišćenje/zagađenje. Interdisciplinarnost u zaštiti okoliša. Geološke opasnosti. Hidrološki ciklus, podzemne vode i njihova kakvoća. Otpad i odlagališta otpada. Erozija, poplave, suspendirani materijal i njegovo taloženje. Onečišćenje i eutrofikacija mora (Jadran). Geomaterijali i zaštita geološke baštine. Uloga geologije u prostornom planiranju. Strategije zaštite okoliša i održivi razvoj.
Ishodi učenja:
Shvaćanje primjene i odgovornosti geologije te njezine uloge u društvu, uključujući i aspekte zaštite okoliša.
Znanje i razumijevanje kompleksnosti interakcija u geosferi.
Poznavanje raspona primjene geologije.
Razumijevanje potrebe za racionalnom upotrebom prirodnih resursa.
Osnovno razumijevanje složenosti geoloških problema i izvodivosti njihovih rješenja.
Osnovna sposobnost učinkovite komunikacije u pisanom i verbalnom obliku sa suradnicima, drugim stručnjacima, korisnicima usluga te javnošću o činjenicama i problemima odabrane specijalizacije.
Literatura:
  1. Juračić, M.: Geologija zaštite okoliša (http://www.pmf.unizg.hr/geol/predmet/gzo_a)
  2. Bell (1998): Environmental geology, principles and practice, Blackwell Science, pp. 594.
  3. Chamley, H. (2003): Geosciences, environment and man. Developments in Earth & Environmental Sciences 1, Elsevier, pp. 527.
1. semestar
GEOGDI-ISVU 73 izborni predmeti 1. semestar - Redovni Smjer - Geografija; smjer: istraživački, grana: Fizička geografija s geoekologijom

5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj:

    Termini konzultacija sa studentima su po dogovoru. Za zakazivanje termina potrebno je javiti se nastavnici slanjem poruke elektroničkom poštom.

    Lokacija: 021 GPZ

Obavijesti