Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Interpretacija geokemijskih podataka

Šifra: 44113
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec
Izvođači: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Geokemijski podaci, geološki procesi i njihove geokemijske značajke, analitičke tehnike u pridobivanju geokemijskih podataka, izvori grešaka. Obrada podataka, korelacije, regresije, korelacije kvocijenata, diskriminantna analiza. Varijacioni dijagrami, klasifikacija stijena. Upotreba elemenata u tragovima, geokemijska kontrola distribucije elemenata u tragovima, elementi rijetkih zemalja ( REE), dijagrami inkompatibilnosti (spider), dijagrami platinske grupe elemenata (PGE), dijagrami prelaznih elemenata, bivarijantni dijagrami, modeliranje podataka (vektorski dijagrami, parcijalno taljenje, kristalna frakcionacija, AFC procesi). Geotektonska diskriminacija, diskriminacija stijena u grupi bazalta, andezita i grupi granita. Radiogeni izotopi u geokronologiji, metode izokrone, erorkrone, geokrone, T-CHUR modelna starost, DM modelna starost (T-depleted mantle), temperatura blokiranja, kristalizaciona starost, metamorfna starost, interpretacija stijenske starosti, mineralne starosti. Radiogeni izotopi u petrogenezi, prepoznavanje izotopnog rezervoara, epsilon notacija, izotopni korelacioni dijagrami, plašt-kora dinamika, geodinamika. Upotreba stabilnih izotopa u genezi magmatskih i metamorfnih stijena, kisikovi izotopi, ugljikovi izotopi, sumporni izotopi.
Literatura:
 1. Rollinson, H.: Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman, 1993, str. 348.
 2. Ragland, P.C.: Basic analytical petrology. Oxford university press. 1989, str. 370.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Zorica Petrinec:

  Po dogovoru (uz prethodnu najavu e-mailom ili osobno).

  Lokacija: 3 MPZ

Obavijesti

Pravila studiranja za ljetni semestar ak. god. 2023./24.

Ispitni rokovi: petkom, drugi i četvrti tjedan ispitnih rokova; petkom u izvanrednom ispitnom roku

Uvjeti za dobivanje potpisa: Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Pregledani zadaci za samostalni rad. Održano usmeno izlaganje zadanog problema. Položen kolokvij.

Način provjere znanja i polaganja ispita:

 1. Zadaci za samostalni rad (min. 2×) – 10% završne ocjene
 2. Usmeno izlaganje zadanog problema – 10% završne ocjene
 3. Kolokvij (pismeni) tijekom semestra (max. 2×) - 50% završne ocjene
 4. Završni usmeni ispit – 30% završne ocjene

Ad 1. Zadaci za samostalni rad obuhvaćaju računske i problemske zadatke koji se po potrebi izrađuju uz pomoć računala te predaju u pisanoj formi u dogovorenom roku. Uvjet za potpis.

Ad 2. Individualni rad na odabranoj geokemijskoj temi/studiji slučaja (metode samostalnog rada na tekstu, proučavanje slučaja, priprema za kratko usmeno izlaganje i/ili diskusiju). Uvjet za potpis.

Ad 3. Kolokviji se sastoji od teorijskih zadataka objektivnog tipa i računskih zadataka. Vrijeme rješavanja: 90 min. Ocjenjivanje se vrši prema postotku ostvarenih točnih odgovora: 50-64% - dovoljan (2), 65-79% - dobar (3), 80-89% - vrlo dobar (4), >90% - izvrstan (5). Za potpis i pristupanje usmenom ispitu je potrebno položiti kolokvije. Na kraju semestra bit će omogućen ispravak eventualnih nepoloženih kolokvija.

Ad 4. Usmeni ispit sastoji se od pitanja iz svih nastavnih jedinica obrađenih kroz semestar.