Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikrotektonika

Šifra: 44110
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
doc. dr. sc. Zorica Petrinec
Izvođači: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Veza između deformacije i metamorfizma promatrana u mikroskopskom mjerilu. Osnovne tehnike i metode, primjena polarizacijskog mikroskopa, univerzalnog stolića i elektronskog mikroskopa. Računalna analiza slike. Uzorkovanje, orijentacija uzorka, priprema orijentiranog preparata. Odnos geometrijskih i kristalografskih značajki prema optičkoj indikatrisi. Nužnost treće dimenzije u mikroskopskom preparatu. Opis deformacija u mikroskopskom preparatu, ponašanje petrogenih minerala i rekonstrukcija događaja pri deformaciji petrogenih minerala. Monomineralni i polifazni sustavi. Folijacija, lineacija, preferirana orijentacija. Mehanizmi razvoja folijacije, geološki razlozi nastanka i praktična upotreba folijacije u rekonstrukciji događaja.Preferirana orijentacija minerala i smjer smicanja. Smične zone, miloniti, milonitizacija i metamorfizam. Indikatori smicanja kod milonita. Porfiroblasti i reakcijski rubovi. Pred-, inter-, sin-, post-tektonski rast porfiroblasta. Inkluzije. Simplektiti. Konstrukcija D-t dijagrama. Uzimanje orijentiranih uzoraka metamorfnih stijena na terenu (Medvednica). Izrada orijentiranih preparata. Postavljanje problema i mogući pristupi njihovom rješavanju. Samostalno rješavanje problemskih zadataka. Seminar.
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Zorica Petrinec:

    Po dogovoru (uz prethodnu najavu e-mailom ili osobno).

    Lokacija: 3 MPZ

Obavijesti

Pravila studiranja za ljetni semestar ak. god. 2023./24.

Nastavu u ak. god. 2023./24. izvodi doc. dr. sc. Zorica Petrinec

Ispitni rokovi: petkom, drugi i četvrti tjedan ispitnih rokova; petkom u izvanrednom ispitnom roku

Uvjeti za dobivanje potpisa:  Redovito pohađanje  predavanja i vježbi te aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća. Položen pismeni kolokvij.

Način provjere znanja i polaganja ispita: Pismeni kolokviji, usmeni završni ispit.

Ispit se sastoji od:

  1. pismenog kolokvija (max. 2) iz gradiva predavanja i vježbi
  2. pismenog kolokvija iz praktičnog dijela (mikrostrukturna analiza preparata)
  3. završnog usmenog ispita

 

Ocjena iz kolokvija s gradivom predavanja i vježbi izračunava se na temelju postignutih bodova: 0-50 % = nedovoljan (1), 51-60 % = dovoljan (2), 61-75 % = dobar (3), 76-90 % = vrlo dobar (4), 91-100 % = odličan (5).

 

Završna ocjena temelji se na srednjoj ocjeni svih pismenih vrednovanja kroz semester (ukupno 50%) te ocjeni usmenog dijela ispita (ukupno 50%).