Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikrofiziografija stijena

Šifra: 41052
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polarizacijski mikroskop. Petrogeni minerali kod magmatskih, metamorfnih, sedimentnih i piroklastičnih stijena.Određivanje mineralnog sastava, struktura, tekstura, odnosa između minerala i reakcija. Klasifikacija stijena prema IUGS shemama ili preporukama. Kisele intruzivne, efuzivne i žične magmatske stijene. Neutralne intruzivne i efuzivne magmatske stijene. Bazične intruzivne, efuzivne i žične magmatske stijene. Ultrabazične magmatske stijene. Piroklastiti i vulkanska stakla. Granica dijageneze i metamorfizma. Sedimentne stijene kao protoliti metamorfnih stijena.Vrlo niski stupanj metamorfizma (VLGM). Niski stupanj metamorfizma (LG). Srednji stupanj metamorfizma (MG). Visok stupanj metamorfizma (HG). Anateksis. Ultrametamorfizam. Metamorfne stijene bez preferirane orijentacije (granofels, hornfels, mramor, kvarcit). Određivanje stabilnih mineralnih parageneza, reakcije između minerala i njihov grafički prikaz, približno određivanje uvjeta nastanka. Specifične strukture i mikroteksture kod sedimentnih stijena.
Literatura:
 1. Vernon, R.H. (2004): A practical guide to Rock Microstructure.- Cambridge University Press, 594 p.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Zorica Petrinec:

  Po dogovoru (uz prethodnu najavu e-mailom ili osobno).

  Lokacija: 3 MPZ

Obavijesti

Pravila studiranja za ljetni semestar ak. god. 2023./24.

Ispitni rokovi: petkom, drugi i četvrti tjedan ispitnih rokova; petkom u izvanrednom ispitnom roku

Uvjeti za dobivanje potpisa:  Redovito pohađanje nastave, pregledani zadaci za samostalni rad, pregledana samostalna izvješća
 

Način provjere znanja i polaganja ispita:

 • zadaci za samostalni rad (min. 6×)
 • kolokviji (samostalna izvješća o mineralnom sastavu, strukturi i teksturi stijena u mikroskopskom preparatu; – min. 2×)
 • pismeni i usmeni ispit

 

Ispit se sastoji od:

 1. pismenog ispita (izrada samostalnog izvješća o mineralnom sastavu, strukturi i teksturi zadanog preparata)
 2. usmenog ispita (interpretacija preparata iz pismenog dijela, razumijevanje pojmova iz mineralne optike i petrologije) 

Konačna (završna) ocjena temelji se na srednjoj ocjeni svih dijelova ispita (ukupno 50%) te kontinuiranog vrednovanja rada kroz semester (zadaci za samostalni rad + kolokvij, ukupno 50%).


Opće inforamcije o izvođenju kolegija

Kolegij Mikrofiziografija stijena predstavlja nadogradnju na kolegije Petrologija, Sistematska mineralogija i Mineralna optika te podrazumijeva vladanje gradivom navedenih predmeta.

   Osnovni je cilj kolegija povezivanje dosadašnjih teorijskih znanja sa opažanjima na mikroskopskoj razini te mogućnost interpretacije procesa koji su sudjelovali u nastanku stijene. Da bi to bilo moguće, nastava se odvija kroz dva segmenta: prvi dio obuhvaća samostalnu izvanučioničku pripremu studenta za svake pojedine vježbe. Drugi dio nastave se odvija kroz samostalni praktični rad na preparatima u mikroskopskoj učionici, prilikom čega se studenti služe prethodno pripremljenom teorijom te pomoćnim materijalima. Na kraju svakih vježbi nastavnik pregledava zabilješke i crteže analize preparata i konačnu determinaciju stijene. Novom se zadatku ne može pristupiti ukoliko prethodni preparat nije završen i pregledan.

    Provjera znanja provodi se periodično. Na kraju obrade magmatskih te metamorfnih stijena pišu se kolokviji u formi strukturiranog izvještaja. Postignute ocjene ulaze u konačnu ocjenu predmeta kao ocjena praktičnog dijela. Završna provjera znanja provodi se putem pismenog, a zatim i usmenog ispita.