Mineralne asocijacije

Mineralne asocijacije

Šifra: 71927
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Predavanja
Izvođači: Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Evolucija minerala. Nastanak Zemlje; kozmička faza. Meteoriti. Diferencijacija; lupinasta građa. Magmatska aktivnost. Magmatske sredine. Asocijacije bazičnih i kiselih eruptiva. Pegmatiti. Hidrotermalna aktivnost. Sedimenti: kemogeni, biogeni. Trošenje i dijageneza. Mikroorganizmi. Fosilizacija.

Ishodi učenja:

Sposobnost provođenja odgovarajućih eksperimenata, analize i interpretacije podataka te izvođenje zaključaka o mineralnim zajednicama i paragenezama.
Literatura:
  1. Bermanec, V. (1999): Sistematska mineralogija: mineralogija nesilikata. Targa, Zagreb, 264 str.
  2. Bermanec, V. i Slovenec, D. (2006): Sistematska mineralogija: mineralogija silikata. Denona, Zagreb, 359 str.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andrea Čobić :

    zimski semestar: četvrtkom, 10-14 h; ostale dane prema dogovoru
    ljetni semestar: ponedjeljkom, 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru

    Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Nastava iz Mineralnih asocijacija će započeti 22.10.2019. prema rasporedu. Sve eventualne promjene bit će objavljene u repozitoriju kolegija. 

Autor: Andrea Čobić

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!