Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralne asocijacije

Šifra: 71927
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Evolucija minerala. Nastanak Zemlje; kozmička faza. Meteoriti. Diferencijacija; lupinasta građa. Magmatska aktivnost. Magmatske sredine. Asocijacije bazičnih i kiselih eruptiva. Pegmatiti. Hidrotermalna aktivnost. Sedimenti: kemogeni, biogeni. Trošenje i dijageneza. Mikroorganizmi. Fosilizacija.
Literatura:
  1. Bermanec, V. (1999): Sistematska mineralogija: mineralogija nesilikata. Targa, Zagreb, 264 str.
  2. Bermanec, V. i Slovenec, D. (2006): Sistematska mineralogija: mineralogija silikata. Denona, Zagreb, 359 str.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti