Mineralogija nesilikata

Izbornik predmeta

Mineralogija nesilikata

Šifra: 44112
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Bermanec - Predavanja
Izvođači: Vladimir Bermanec - Vježbe u praktikumu
Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Grupe zlata i platine. Grupe sfalerita, galenita, pirita. Grupe sulfosoli. Grupa spinela. Oksidi željeza i aluminija. Oksidi mangana. Borati. Grupe kalcita i dolomita. Grupa aragonita. Grupe barita i gipsa. Sekundarni sulfati. Fosfati koji sadrže REE. Grupa apatita. Pegatitski fosfatim. Organski minerali.

Ishodi učenja:

Osnovna sposobnost samostalne analize nesilikatnih minerala na terenu i u laboratoriju kako bi se opisali, obradili, dokumentirali i prikazali rezultati.
Literatura:
  1. Bermanec, V. (1999): Sistematska mineralogija ? mineralogija neilikata. Targa, Zagreb, 264 str.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andrea Čobić :

    zimski semestar: četvrtkom, 10-14 h; ostale dane prema dogovoru
    ljetni semestar: ponedjeljkom, 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru

    Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!