Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija nesilikata

Šifra: 44112
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: Ena Topalović , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Grupe zlata i platine. Grupe sfalerita, galenita, pirita. Grupe sulfosoli. Grupa spinela. Oksidi željeza i aluminija. Oksidi mangana. Borati. Grupe kalcita i dolomita. Grupa aragonita. Grupe barita i gipsa. Sekundarni sulfati. Fosfati koji sadrže REE. Grupa apatita. Pegatitski fosfatim. Organski minerali.
Literatura:
  1. Bermanec, V. (1999): Sistematska mineralogija ? mineralogija neilikata. Targa, Zagreb, 264 str.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andrea Čobić:

    Zimski semestar: četvrtkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

    Ljetni semestar: utorkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

     

    Lokacija: MPZ 12

Obavijesti