Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija nesilikata

Šifra: 44112
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Grupe zlata i platine. Grupe sfalerita, galenita, pirita. Grupe sulfosoli. Grupa spinela. Oksidi željeza i aluminija. Oksidi mangana. Borati. Grupe kalcita i dolomita. Grupa aragonita. Grupe barita i gipsa. Sekundarni sulfati. Fosfati koji sadrže REE. Grupa apatita. Pegatitski fosfatim. Organski minerali.
Literatura:
 1. Bermanec, V. (1999): Sistematska mineralogija ? mineralogija neilikata. Targa, Zagreb, 264 str.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Čobić :

  Zimski semestar: četvrtkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

  Ljetni semestar: utorkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

  Konzultacije se u pravilu odvijaju u kontaktnom obliku, s mogućnošću komunikacije preko MS Teams platforme. 

   

  Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Seminari iz Mineralogije nesilikata će se održati 10. svibnja 2021. godine u 11 h. Način održavanja seminara (MS Teams platforma ili kontaktno) će biti objavljen naknadno. 

Autor: Andrea Čobić

Uvodno predavanje iz Mineralogije nesilikata održat će se 15. ožujka 2021. putem MS Teams platforme (poveznica) u 11:00 h. 

Autor: Andrea Čobić