Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija silikata

Šifra: 44111
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Tomašić
Izvođači: dr. sc. Petra Schneider - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kristalokemijske karakteristike silikata. Grupa olivina. Grupa granata. Grupa aluminijskih silikata. Kalcijski silikati. Grupa epidota. Grupa berila. Grupa turmalina. Inosilikati - pirokseni. Inosilikati - amfiboli. Filosilikati - tinjci. Filosilikati - kloriti. Filosilikati ? grupa kaolina-serpentina. Grupe feldspata i skapolita. Grupa zeolita.
Literatura:
  1. Slovenec, D., Bermanec, V. (2003): Sistematska mineralogija - mineralogija silikata. Denona, Zagreb, 359 str.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Ispit iz Mineralogije silikata održat će se u srijedu. 19. lipnja 2024. s početkom u 8 sati u predavaonici MPZ1.

Autor: Nenad Tomašić