Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća paleontologija

Šifra: 36201
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Predavanja
doc. dr. sc. Karmen Fio Firi - Predavanja
Izvođači: Valerije Makarun, mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni pojmovi i definicije u paleontologiji, tafonomski procesi, fosilizacija, fosilna ležišta, vrsta u paleontologiji, više taksonomske kategorije, građa i mineralogija skeleta, kratki pregled Monera i Protista, kratki pregled carstava Fungi i Plantae, carstvo Animalia / Avertebrata, Carstvo Animalia / Vertebrata, uvod u paleoekologiju, fosilne zajednice i tafofacijesi, evolucija i izumiranje, uvod u biostratigrafiju, postanak i razvoj života kroz geološku prošlost, metode u paleontologiji.
Literatura:
  1. Doyle,P.: Understanding Fossils. Wiley, Chichester, 1996Raup,D.M. & Stanley, S.M. : Principles of Palaeontology. Freeman, San Francisco, 1978.
  2. Sremac,J.: Opća paleontologija. Skripta, PMF, Zagreb, 1999.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Karmen Fio Firi:

    Za konzultacije vezano uz upis kolegija ili dodatne informacije tijekom semestra javiti se za dogovor na: karmen.fio@geol.pmf.hr

    Lokacija: 019

Obavijesti

Ispravci kolokvija iz drugog dijela vježbi Opće paleontologije održati će se u ponedjeljak 31.01.2022. u predavaonici -007 s početkom u 12:00 h.

Pisanju mogu pristupiti sljedeći studenti:

  • Studenti koji su dobili negativnu ocjenu iz kolokvija (moguće je ispravljati samo jedan kolokvij)
  • Studenti koji nisu pisali jedan od kolokvija broj 3. i 4.
  • Studenti koji žele popraviti ocjenu (isto je moguće pisati samo jedan kolokvij)

Molim vas da mi do nedjelje 30.01.2022. javite na mail tko želi pisati i koji kolokvij (treći ili četvrti).

Mail: valerije.makarun@geol.pmf.hr

Autor: Valerije Makarun

Četvrti kolokvij održati će se sljedeći tjedan 25.01. i 26.01.2022. u terminima vježbi. Početak je u 15:15 h, a vrijeme pisanja je 20 min.

Autor: Valerije Makarun

Redovito izvršenje obaveza na kolegiju obuhvaća:

1. redovito pohađanje nastave (maksimalni broj izostanaka iz vježbi je 3x) i aktivno sudjelovanje kroz izradu domaćih zadataka,

2. uspješno položeni kolokviji: 4 kolokvija iz vježbi (2 kolokvija iz svakog dijela) uz mogućnost ispravka ne položenog jednog kolokvija iz svakog dijela gradiva.

Tijekom semestra dva su međuispita (nakon prvog dijela i na kraju semestra). Ako studenti ne uspiju položiti gradivo putem međuispita, polažu ispit u ispitnim rokovima koji se održavaju prema kalendaru nastave i Rasporedu ispita na Geološkom odsjeku srijedom u 2. i 4. tjednu ispitnog roka.

Ukupna ocjena iz kolegija sastoji se od ocjene svih kolokvija (20%) i ocjene 2 međuispita (2 * 40%).

Pojašnjenje načina održavanja ispita je u Pravilima studirana na Geološkom odsjek u zimskom semestru akad. god. 2021./2022., te u materijalima Predavanje broj 1 (Dokumenti, Files) koji se nalaze u MS Teams Opća paleontologija.

Autor: Vlasta Ćosović