Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja iz paleontologije bezkralježnjaka

Šifra: 44093
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Moro - Predavanja
Izvođači: Alan Moro - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Podjela bezkralježnjaka (vježbe: taksonomija bezkralježnjaka s naglaskom na pahiodontnim školjkašima , sličnosti i razlike unutar pojedinih skupina rudista; odredba vrste na primjeru rudista), načini zivota (vježbe: okoliši u kojima najčešće obitavaju bezkralježnjaci) ,međusobni odnos različitih fosinih bezkralježnjaka unutar istog okoliša (vježbe: različiti podplimni okoliši rudista; okoliši bentičkih foraminifera; usporedba rudista i bentičkih foraminifera), uloga bezkralježnjaka u determinaciji okoliša i vertikalne-lateralne promjene okoliša (vježbe.bezkralježnjaci i paleobatimetrija, promena fosilne zajednice kroz prostor i vrijeme, bezkralježnjaci kao indikatori okoliša), odnos sedimenta i fosilnog ostatka(vježbe: lateralna izmjena različitih tipova vapnenaca s obzirom na različiti tip fosilnog ostatka (makrofosili/mikrofosili), Izrada samostalnog zadatka.

Ishodi učenja:

Poznavanje i razumijevanje karakteristika karbonatnih platformi i facijesnih pojaseva te njihov odnos prema fosilnim zajednicama.
Razumjeti mogućnosti primjene međusobne interakcije promjene razine mora i sedimenta unutar sekvencijske stratigrafije i prateće fosilne zajednice.
Razumjeti međusobne odnose mikrofosila i makrofosila unutar plitkomorskih naslaga s obzirom na paleobatimetriju.
Osnovna sposobnost utvrđivanja i objašnjenja plitkomorske biostratigrafije baziran na različitim fosilnim ostacima gornjokredne starosti.
Sposobnost objasniti plitkomorske paleookoliše tijekom gornje krede.
Literatura:
  1. Prothero, D. (1998): Bringing fossils to life. An Introduction to paleobiology, WCB/Mc Graw-Hill.
  2. Skelton, P.W. (2002):The Cretaceous World. The Open University, Cambridge University Press, 360 pp.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Kolege Vlatković i Pavlović,

Pretpostvljam da ćete vidjet iporuku. Sada je 8,35 i nikoga nema . Da li se je nešto desilo? Nedaj bože Covid.

Lp

Alan Moro

Autor: Alan Moro