Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Rudna ležišta, utjecaj na okoliš

Šifra: 46825
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
doc. dr. sc. Željka Fiket
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Željka Fiket - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Rudna ležišta predstavljaju prirodne anomalne koncentracije metala, uključujući brojne toksične. Predmet je usredotočen na prirodne rudotvorne procese, fizičko i kemijsko trošenje putem djelovanja atmosferilija, te zagađenje rudarenjem i preradom ruda metalurškim i tehnološkim postupcima. Gradivo uključuje probleme kiselih kiša, rudničkih voda, tehnoloških lužnica, muljeva, radona, i drugih štetnih pratitelja rudarske aktivnosti.
Sadržaj predmeta: Građa zemlje, elementi tektonike ploča primijenjeni na Dinaride, geneza i mjesto generiranje magme, Bowenov niz kristalizacije, vrste magmatskih stijena.
Rudna ležišta vezana za ultrabazične stijene, Cr, Co, Ni, Pt, Fe, Ti. Primjeri Sudbary, Kanada (metalurgija sulfida, problem kiselih kiša).
Rudna ležišta, grajzena, skarnova, porfina ležišta, Sn, W, Mo, Cu, Zn, Pb, ekološki problemi vezani za rudničke kisele vode, opterečene visokim sadržajem teških metala, saniranje rudničkih voda.
Hidrotermalna rudna ležišta Cu, Zn, Pb, Sb, Ba, Ag, kisele kiše, rudničke vode, stara jalovišta i ostaci povijesnog rudarenja. Itai-itai bolest, trovanje antimonom (Japan).
Sedimentna ležišta urana, postanak, mobilnost urana u reduktivnim i oksidativnim uvjetima, prerada uranske rude u žuti kolač, rudnička i tehnološka jalovišta, problem radona i sanacija starih ili napuštenih rudarskih radova.
Sedimentna ležišta boksita, proizvodnja glinice, toksični sadržaj crvenog mulja i lužnice kao nusprodukata prerade rude (U, Se, As, Cd, Pb, lantanidi,Cr). Primjer Obrovca, saniranje lužnica. Akcidenti u mađarskoj proizvodnji glinice.
Epitermalno rudno ležište Hg, Idrija. Rudarenje i metalurgija, utjecaj na okoliš, tlo, vodu, zrak. Metilna živa u Trščanskom zaljevu, Minamata slučaj (Japan), proizvodnja vinil-klorida u Kaštelanskom zaljevu.
Rudna ležišta azbesta, mineralogija, upotreba, štetno djelovanje, sanacija.
Rudna ležišta nafte, plina, uljnih škriljavaca, uglja. Eksploatacija, prerada, korištenje, impakt na okoliš, teški metali (Hg, Pb), efekt staklenika, ugroza krajobraza, zagađenje vodotoka, podzemnih voda, mora.
Proizvodnja metalnih i nemetalnih sirovina u svijetu, rudarenje u razvijenim i nerazvijenim zemljama (ekološki aspekti, legislativa), neobnovljivo iscrpljivanje rudnih rezervi, reciklaža, skupljanje otpada, iskorištavanje starih jalovišta.
Literatura:
 1. Evans A.M.: Ore geology and industrial minerals
 2. Merian, E., Anke, M., Ihnat, M. i Stoeppler, M.: Elements and their compounds in the environment
 3. Potočnik, V.: Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Čobić:

  Zimski semestar: četvrtkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

  Ljetni semestar: utorkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

   

  Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Pismeni ispiti iz Gemologije, Geologije mineralnih ležišta i Rudna ležišta, utjecaj na okoliš u redovnom jesenskom ispitnom roku održat će se 29. kolovoza odnosno 12. rujna 2023. godine u 8 h u MPZ1. Usmeni ispiti će biti održani isti dan.

Usmeni ispiti za studente koji su položili međusipite će se održati na navedene datume prema naknadno objavljenim rasporedima. Rasporedi će biti objavljeni dan prije ispita. 

Autor: Andrea Čobić

Usmeni ispiti iz Geologije mineralnih ležišta i Rudna ležišta, utjecaj na okoliš u roku 4. srpnja 2023. će  biti održati u MPZ2 prema sljedećem rasporedu:

8 h - Kučko Barbara, Kunić Dominik

8:30 h - Spevec Manuela.

Usmeni ispiti za studente koji pišu pismeni bit će održani neposredno nakon pismenih.

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Gemologije, Geologije mineralnih ležišta i Rudna ležišta, utjecaj na okoliš u redovnom ljetnom ispitnom roku održat će se 20. lipnja odnosno 4. srpnja 2023. godine u 8 h u MPZ1. Usmeni ispiti će biti održani isti dan.

Usmeni ispiti za studente koji su položili međusipite će se održati na navedene datume prema naknadno objavljenim rasporedima. Rasporedi će biti objavljeni dan prije ispita. 

Autor: Andrea Čobić

Ispravak međuispita iz kolegija Rudna ležišta, utjecaj na okoliš održat će se 12. lipnja 2023. u 9 h. Moguće je ispravljati samo jedan međuispit (oba dijela) i to onaj na kojem se ostvarena negativna ocjena ili na koji student nije izašao.

Studenti koji žele ispraviti međuispit trebaju naznačiti u tablicu koji međusipit žele ispravljati. 

Autor: Andrea Čobić

S obzirom na to da se bliži kraj ljetnog semestra, od 5.6. - 16.6. bit će otvorene ankete za studente, putem Studomata. Mole se svi studenti da pristupe anketiranju, kako bi se dobile povratne informacije o nastavi te u skladu s time radilo na unapređenju i poboljšanju kvalitete nastave. Ankete se ispunjavaju za sve kolegije iz ljetnog semestra na kojima je bilo minimalno troje upisanih studenata.

Autor: Andrea Čobić

Nastava iz kolegija Rudna ležišta, utjecaj na okoliš se neće održati u ponedjeljak 27.03. (zbog odsutnosti predavača) i 10.04. (blagdan).

Umjesto toga nastava će se održati u utorak 28.03. i 11.04. u MPZ2 u terminu 9 - 12 h.

Autor: Andrea Čobić

Nastava iz kolegija Rudna ležišta, utjecaj na okoliš održavat će se ponedjeljkom, od 9 do 12 h u MPZ2, počevši od 6. ožujka 2023. godine.

Autor: Andrea Čobić

Nastava iz kolegija Rudna ležišta, utjecaj na okoliš počet će u drugom tjednu nastave ljetnog semestra. Studenti se trebaju javiti doc. dc. sc. Andrea Čobić na e-mail radi dogovora o terminu nastave. 

Autor: Andrea Čobić