Tiskan sveučilišni udžbenik...

Udžbenik “Entomologija – znanost o kukcima, osnovne spoznaje i primjena” nastao je u koautorstvu dviju entomologinja s Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc.  Paule Durbešić, u miru, dugogodišnje profesorice i osnivačice kolegija Entomologija i Primijenjena entomologija na PMF-u u Zagrebu i više znanstvene suradnice dr. sc. Lucija Šerić Jelaske, stručne savjetnice na PMF i osnivačice i voditeljice kolegija Forenzička entomologija na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu, te  entomologinje s Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru izv. prof. dr. sc. Svjetlane Stanić-Koštroman i više znanstvene suradnice dr. sc. Branke Bruvo-Mađarić s IRB-a koja se bavi evolucijom i molekularnom filogenijom kukaca.

Kroz deset poglavlja autorice iznose povijest istraživanja kukaca, njihove filogenetske odnose, izvanjsku i unutarnju morfologiju, razmnožavanje i razvoj te sistematski pregled. Nakon toga navode osnove primijenjene entomologije u poljoprivrednim, šumskim i vodenim ekosustavima, te sinantropne kukce u urbanim objektima kao i njihovu zdravstvenu važnost. Kroz poglavlja se prožimaju brojni crteži i fotografije kukaca, originalne tablice s opisima pojedinih grupa i podjelama unutar redova, te dihotomski ključ za određivanje redova kukaca te opis metoda uzorkovanja kukaca koji se mogu koristiti u radu sa studentima na terenskoj nastavi iz entomologije i obradi prikupljenog materijala u laboratoriju.

Nakladnici knjige su Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru te Hrvatsko ekološko društvo i Laser plus d.o.o. iz Zagreba.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti