COVID-19 Protokol za provođenje...

Dekanica Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 21.  stavka 1. i 3. Statuta fakulteta, a u vezi Preporuka za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) od 20. svibnja 2020. i Dodatnih preporuka visokim učilištima o nastavku izvođenja nastave na daljinu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 Ministarstva znanosti i obrazovanja  KLASA: 602-04/20-10/00024, URBROJ: 533-04-20-0005 od 20. svibnja 2020., donosi Protokol za provođenje ispita i popravnih završnih provjera znanja u jesenskom roku akad. god. 2019./2020. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti