Prijediplomski i integrirani studij - ljetni ispitni rok

Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PRIJEDIPLOMSKIH I INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2023./2024.

 

 

 

  Uvjeti upisa za akad. god. 2023./2024. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

Važno 

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu. 
Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.
Za upis na prijediplomske studijske programe Biološkog odsjeka (prijediplomski sveučilišni studij Biologija, prijediplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i prijediplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

  sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

  sudjelovanje u GLOBE natjecanju

  završena druga srednja škola

  istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.


  Najkasnije do 07. srpnja 2023. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

BIOLOŠKI ODSJEK
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
(Ured za studente)
Ravnice 48
10000 Zagreb

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije.