Upisi u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih i integriranog studija

Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH I INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2024./2025.

 

 

 

  Uvjeti upisa za akad. god. 2024./2025. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

 

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.

Za upis na sveučilišne prijediplomske studijske programe Biološkog odsjeka (sveučilišni prijediplomski studij Biologija, sveučilišni prijediplomski studij Molekularna biologija i sveučilišni prijediplomski studij Znanosti o okolišu) i sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

  sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

  sudjelovanje u GLOBE natjecanju

  završena druga srednja škola

  istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda.


  Najkasnije do petka 28. lipnja 2024. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
BIOLOŠKI ODSJEK
(Ured za studente)
Ravnice 48
10000 Zagreb

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije.