Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Dobitnici Rektorove nagrade za...

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu objavilo je popis imena dobitnika Rektorove nagrade  za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove,  posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (http://www.unizg.hr). 

Studenti Biološkog odsjeka PMF-a nagrađeni su kategorijama a) i f).
(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora):

  1. Kristian Bodulić, Paula Štancl (mentor: prof. dr. sc. Kristijan Vlahoviček)
  2. Marko Pavlović, Lara Božičević (mentor: izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević)
  3. Bruno Pavletić (mentor: izv. prof. dr. sc.  Dunja Leljak-Levanić
  4.  Lena Bonassin, Ljudevit Luka Boštjančić (mentor: prof. dr. sc. Ivana Maguire i dr. sc. Martina Podnar –Lešić, Hrvatski prirodoslovni muzej)
  5. Ivan Bakšić i Ana Dudaš (mentor: prof. dr. sc. Višnja Besendorfer)
  6. Klara Krmpotić i Iva Šutevski (mentor: izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek)

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici:

1. In Vivo – studentski časopis Udruge studenata biologije (BIUS):

Emina Horvat Velić, Ana Bekavac, Iva Šunić, Katarina Terlević, Tea Tompoš, Đurđica Majetić, Sara Velić Horvat

2. DAN KARIJERA – WORKIN' SCIENCE 

Studenti s BO:

Aleksandra Krizmanić, Ana Ercegovac, Emina Horvat Velić, Ivana Čavka, Ivana Keršić, Marita Cvitanović, Mihaela Mihaljević, Renato Katić, Tena Šibenik 

Studenti s ostalih odsjeka PMF-a:

Andreja Ladišić, Dino Rumbak, Dora Vukoja, Elen Zukon Kolić,  Eric Hadžić, Fran Miočić-Stošić, Fran Vojković, Goran Lisak, Ivan Vatroslav Željeznjak, Jelena Zaninović, Karlo Mateša, Luka Babić, Manuela Behtanić, Matej Duvnjak, Mateja Cader, Matija Čiček, Mihovil Herceg, Petra Sočo, Petra Stanić, Rahela Šanjek, Renata Lukić,  Silvia-Maria Franov,  Tin Pakasin, Željka Toplek

Hrvatski studiji: Matko Perić  

Ekonomski fakultet : Valentino Vasilik 

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Sažetci svih nagrađenih radova bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli nagrađeni radovi i u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji. Izložba postera nagrađenih radova bit će otvorena od 3. do 10. srpnja 2019. na Ekonomskom fakultetu.

Iskrene čestitke svim nagrađenim studentima i njihovim mentorima!

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti