Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Projekt Čigra

Sezona gniježđenja kontinetalnih populacija crvenokljunih čigri bliži se svome kraju. Sezona je bila vrlo uspješna usprkos kasnom početku gniježđenja. Zbog visokih vodostaja početkom sezone, gniježđenje je na najvažnijoj hrvatskoj kontinentalnoj koloniji Rakitju kasnilo oko mjesec dana. No, sezona je zaključena s  39 gnijezdećih parova na koloniji Siromaja i 134 parova na Rakitju što su vrlo dobri pokazatelji. Osim prirodnih čimbenika, uspješnoj sezoni gniježđenja pogodovale su i aktivnosti provedene u sklopu Projekta ČIGRA Interreg SI-HR s ciljem očuvanja populacija kontinetalni čigri u Hrvatskoj i Sloveniji. Neke od tih aktivnosti su izgradnja platforme za gniježđenje na jezeru Siromaja, uređenje otoka na Rakitju u suradnji s volenterima te edukacija javnosti o problematici ovih kolonija. Tijekom čitave  sezone gniježđenja provodi se monitoring (praćenje stanja) kontinentalnih populacija čigri. Redovito se obilaze kolonije i bilježi broj prisutnih ptica, gnijezdećih parova, gnijezda itd. Ptići se označavaju prstenovima u boji kako bi se mogla pratiti njihova sudbina nakon što napuste gnijezdo 2-3 dana nakon izlijeganja, a prije nego što nauče letjeti oko tri tjedna nakon izglijeganja. Dugogodišnjim prikupljanjem ovakvih podataka dolazi se do zaključaka o stabilnosti kolonija i populacijskim trendovima.
Također je u sklopu projekta 11. lipnja u Samoboru održana radionica za izradu prekograničnog akcijskog plana za zaštitu kontinentalnih populacija čigri. Cilj ove radionice bio je okupiti ljude iz raznih sektora kako bi raspravili o pritiscima i prijetnjama s kojima su suočene kontinentalne populacije čigri te kako bi pronašli rješenja za te probleme. U ugodnom ambijentu Centra za mlade Bunker okupilo se 34 sudionika iz različitih sektora, od zaštite prirode, preko znanstvenika ornitologa, genetičara i veterinara, urbanista, geografa, poduzetnika i ribiča do onih iz javne uprave i energetskog sektora.
Genetičke analize populacija crvenokljunih čigri nastavljaju se na Biološkom odsjeku  (Zavod za animalnu fiziologiju). Ove godine prikupljen je veći broj uzoraka i iz kolonija koje se nalaze izvan Hrvatske i Slovenije (Mađarska, Italija, Njemačka) kako bi se omogućila usporedba tih populacija.

 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti