Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Natječaj za dobivanje stipendije iz...

Sukladno Odluci Vijeća Biološkog odsjeka o osnivanju Fonda za stipendiranje studenata raspisuje se

Natječaj

za studente diplomskih studija Biološkog odsjeka PMF-a koji su zainteresirani izraditi diplomski rad za stjecanje titule magistar/magistra struke u Laboratoriju prof. dr. sc. Igora Štagljara na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Sveučilišta u Torontu, Toronto, Kanada.

Stipendija za studente sastoji se od novčanog iznosa potrebnog za put Zagreb-Toronto-Zagreb i za troškove boravka tijekom izrade diplomskog rada u trajanju od najviše 7 mjeseci s početkom od najkasnije 1. travnja 2020. Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

UVJETI:

Na natječaj za dobivanje stipendije iz Fonda Igor Štagljar mogu se javiti:

  • svi studenti koji su upisali neki od diplomskih studija na Biološkom odsjeku PMF-a

Pravo prijave za stipendiju nemaju:

  • studenti koji će u ak. god. 2019./2020. ostvariti  pravo na mirovanje obveza
  • kandidati koji su korisnici drugih stipendija

 Prijava za stipendiju iz Fonda mora sadržavati:

  • životopis kandidata i prijepis ocjena (i preddiplomskog i diplomskog studija)
  •  motivacijsko pismo kandidata
  • preporuku mentora završnog rada na preddiplomskom studiju i/ili člana Vijeća Biološkog odsjeka PMF-a u znanstveno-nastavnom zvanju

Način prijave:

Prijave se predaju preporučeno poštom ili osobno u Urudžbenom zapisniku pri Biološkom odsjeku PMF-a, Rooseveltov trg 6. Potpuna prijava mora sadržavati sve propisane priloge. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka neće se razmatrati.

 Rok za prijavu:

Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja ovog Natječaja na internetskim stranicama Biološkog odsjeka.

 Objava rezultata:

Vijeće Biološkog odsjeka na prijedlog Stručnog povjerenstva donijet će  odluku o dodjeli stipendije najkasnije do 1. veljače 2020. 
Rezultati natječaja objavit će se na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti