Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Objavljen sveučilišni udžbenik...

U prosincu 2019. iz tiska je izašao novi sveučilišni udžbenik Limnologija – ekologija slatkih voda. Autori su prof. emeritus Ivan Habdija i umirov. prof. dr. sc. Biserka Primc, a izdavač je Alfa d.d.
Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima preddiplomskih i diplomskih studija biologije i znanosti o okolišu, ali i studentima biotehničkih i tehničkih studija u čije su edukacijske kurikule uključeni sadržaji iz ekologije i zaštite voda na kopnu.
Udžbenik ima 352 stranice, 240 slika i grafičkih priloga i 40 tabelarnih prikaza. Na kraju je Pojmovnik s kratkim objašnjenjem 425 temeljnih limnoloških pojmova. Sadržaji su raspodijeljeni u 14 poglavlja počevši od položaja limnologije u sustavu prirodnih znanosti i njezina povijesnog razvoja. U uvodnim poglavljima raspravlja se o ekološkim čimbenicima koji kao fizičke, kemijske, geološke, klimatske i biološke varijable određuju životne uvjete u vodama na kopnu te kako fizikalna i kemijska svojstva vode utječu na organizme i sastav akvatičkih zajednica. U drugom dijelu udžbenika obrađeni su životni oblici i zajednice u slatkovodnim ekosustavima te njihova funkcionalna organizacija. U zadnjem poglavlju dan je pregled razvoja metoda ekološke valorizacije kvalitete voda. 


 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti