Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Završava projekt ČIGRA

 

 

 

 

Projekt ČIGRA Interreg SI-HR završava 29. veljače 2020. godine. Projekt je započeo u rujnu 2017. i povezao je stručnjake iz Hrvatske i Slovenije s ciljem očuvanja crvenokljune čigre (Sterna hirundo) u porječju Save i Drave. U projektu je sudjelovalo šest partnerskih institucija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) kao vodeći partner, BIOM, Prirodoslovno-matematički fakultet, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Nacionalni institut za biologiju (NIB) iz Ljubljane te Društvo za opažanje i proučavanje ptica Slovenije.

Jedan od najvažnijih ostvarenih ciljeva u projektu je uređenje gnjezdilišta na Savi i Dravi, uključujući izgradnju platforme za gniježđenje na  jezeru Siromaja kod Rugvice. Također, najvažnija kolonija čigri u kontinentalnom dijelu areala – Rakitje, proglašeno je Natura 2000 područjem.  Pri završetku je i nacrt prekograničnog akcijskog plana za zaštitu crvenokljunih čigri u Hrvatskoj i Sloveniji. 
Tokom čitavog projekta radilo se na buđenju svijesti i edukaciji o problematici čigre pa je tako održan veliki broj radionica i predavanja za javnost. Postavljene su i edukativne ploče, a članovi partnerskih organizacija gostovali su u radijskim i televizijskim emisijama.
Objavljen je i tematski broj popularno-znanstvenog slovenskog časopisa Svet ptic (Svijet ptica) u potpunosti posvećen crvenokljunoj čigri i projektu. Publiciran je i znanstveni članak (Martinović M, Galov A, Svetličić I, Tome D, Jurinović L, Ječmenica B, Basle T, Božič L, Kralj J (2019) Prospecting of breeding adult Common terns in an unstable environment. Ethology Ecology & Evolution 31 (5): 457-468.) o izviđanju (engl. prospecting) čigri tokom sezone gniježđenja temeljen na analizama podataka kretanja čigri dobivenih pomoću GPS loggera. Velik broj radova je pred objavljivanjem, uključujući i rad o populacijsko genetičkim analizama provedenim u projektu. 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti