Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vesna Benković

Zvanje: izvanredni profesor

Telefon:
+385(0)1 4877 708
Telefon kućni:
130
Zavod/služba :
Zavod za animalnu fiziologiju
Godina diplomiranja:
1995
Godina magistriranja:
1999
Godina doktoriranja:
2006
Na zavodu od:
1995

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Datum i mjesto rođenja:19. lipanj 1970, Zagreb, Hrvatska

Školovanje:

Poslijediplomsko: 1995 - 1999, Poslijediplomski studij Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polje: Biologija – Biomedicina.

Dodiplomsko: 1989 - 1995, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izbor u zvanja:

2013: Znanstveni savjetnik područje prirodnih znanosti polje biologija

2011: Viši znanstveni suradnik područje prirodnih znanosti polje biologija

2008: Znanstveni suradnik područje prirodnih znanosti polje biologija

2006. Doktorat prirodnih znanosti

Izbori na radna mjesta

2013 -  danas: Izvanredni profesor, Zavod za animalnu fiziologiju, PMF-a

2008 - 2013: Docent, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek,  PMF-a

1995 - 2008: Znanstveni novak, Zavod za animalnu fiziologiju, PMF-a

Funkcije i ostale aktivnosti:

2012- danas Predstojnica Zavoda za animalnu fiziologiju

Znanstveno i stručno usavršavanje usavršavanje:

2000.  Bayerische Landesanstalt für Tierzuch  München, Njemačka

2002. Tečaj: Microsatellites, Mitochondrial DNA and Conservation Genetics: Principles and Applications. Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek.

2012. Tečaju za osposobljavanje osoba koje rade sa pokusnim životinjama Kategorija 3 (FELASA cat. C equivalent). Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 2012

Sudjelovanje na znanstvenim projektima:

2010-2011: Suradnik na projektu “In vivo istraživanje niskoaromatskog visokosteranskog derivata naftalana (NAVS) Istraživanje je provedeno za tvrtku Medicopharmacia d.o.o., Topniška 4, 1000 Ljubljana.

2009- 2013: Voditelj projekta „Imunoadjuvantno i zaštitno djelovanje propolisa u životinja“ Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj Projekta119-0532265-1254

2007-2013 Suradnik na projektu”Prirodni antioksidansi i kemoterapija“ (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, BiH)

2007 - 2013: Suradnik na projektu „Kemoprevencija rasta tumora polifenolnim sastavnicama“ Ministarstvo znanosti i tehnologije RH.

2002 - 2006: Suradnik na projektu "Geni, proizvodnost i biološka raznolikost domaćih životinja", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj projekta: 0119102

1996 - 2002: Suradnik na projektu "Utvrđivanje statusa gena za malignu hipertermiju u svinja", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj projekta: 119001

1992 - 1996: Suradnik na projektu "Tumori i metastaze: Biologija i liječenje", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj projekta: 1-08-303

Sudjelovanje u nastavi: Voditelj kolegija na PMF-u:

 „Animalna fiziologija“ Preddiplomski studij, Molekularna biologija, „Fiziologija čovjeka“ Integrirani preddiplomski i diplomski  studij nastavnički smjer Biologija-kemija,  „Fiziologija endokrinog sustava“ Integrirani preddiplomski i diplomski  studij nastavnički smjer Biologija-kemija, diplomski studij Molekularna biologija „Laboratorijske životinje u biološkim istaraživanjima“ Preddiplomski studij, Biologija,  Preddiplomski studij, Molekularna biologija, „Fiziološki mehanizmi u toksikologiji“ diplomski studij Eksperimentalna biologija „Osnove patofiziologije“ diplomski studij Eksperimentalna biologija „Fiziologija oksidativnog stresa“ diplomski studij Eksperimentalna biologija „Toksikologija okoliša“ diplomski studij Znanost o okolišu 1. Godina „Animal physiology“ nastava na engleskom jeziku; Preddiplomski studij, Biologija, 3. godina

Voditeljstva (suvoditeljstva) kvalifikacijskih radova

Voditelj 5 završnih seminarskih radova, Pomoćni voditelj  5 diplomskih radova, Voditelj (suvoditelj) 15 diplomskih radova i Voditelj1 magistarskog rada

Znanstvena djelatnost

Radovi u časopisima koje citira current contents: 28

Radovi u časopisima koje navodi sci expanded: 8

Radovi u časopisima koje navode ostale baze: 6

Poglavlja u knjizi: 4

Kongresna priopćenja  na znanstvenim skupovima 32

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.