Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna kemija 2

Šifra: 183960
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Bregović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Termodinamika i temperatura. Prvi zakon: toplina i rad. Entalpija. Doseg reakcije i stehiometrija. Reakcijske entalpije. Termokemija. Kalorimetrija. Temperaturna ovisnost entalpije. Adijabatski i izotermni rad. Nepovrativost i entropija. Vjerojatnost i entropija. Entropija miješanja. Termodinamički potencijali. Gibbsova energija. Temeljne jednadžbe. Ovisnosti G(p) i G(T). Fazne ravnoteže. Fazni dijagrami p(T). Parcijalne molarne veličine. Kemijski potencijal. Koligativna svojstva: krioskopija i ebulioskopija. Osmoza. Smjese. Standardna stanja. Relativni aktivitet. Kemijska ravnoteža. Povezane reakcije. Otopine. Elektrokemija. Elektrolitne otopine. Vodljivost. Elektrokemijski članci. Nernstova jednadžba. Kinetika: definicije pojmova. Zakoni brzina. Mehanizmi i brzina. Temperaturna ovisnost brzine reakcije. Teorije brzina reakcija. Kataliza.

ISHODI UČENJA:
- opisati i objasniti energijske promjene tijekom kemijskih reakcija i fizikalnih procesa
- navesti čimbenike koji utječu na spontanost kemijskih i fizikalnih procesa
- primjenom kemijske termodinamike kvantitativno opisati kemijsku ravnotežu
- navesti parametre koji utjeću na električnu provodnost iona i opisati interakcije između iona u vodenoj otopini elektrolita
- opisati promjene do kojih dolazi u galvanskim i elektroliznim člancima
- na kvantitativnom nivou pokazati razumijevanje brzine kemijske reakcije i parametara koji na utječu na brzinu kemijske reakcije
- koristiti postojeće fizikalne modele za opis stanja sustava i promjena tijekom kemijskih reakcija
- primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
Literatura:
  1. Udžbenik koji najbolje odgovara razini kolegija s dosta primjera iz biologije i biokemije.
  2. Dostupne kopije u knjižnici Kemijskog odsjeka (CKB). Prelazi razinu kolegija.
  3. Zbirka riješenih zadataka, dostupno u CKB-u, prodaje se u HKD-u.
  4. Udžbenik s vrlo dugom tradicijom od gotovo cijelog stoljeća (Getman; Daniels; Daniels i Alberty; Alberty; Alberty i Silbey; i sada Silbey, Alberty i Bawendi). Velik broj zadataka.
    Prelazi razinu kolegija.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 2
Položen : Matematika 2
Odslušan : Fizikalna kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 4 od 4
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] NASTAVA 12. 3. 2021 - IZNIMNO ON-line Objavljeno 11. 3. 2021. u 16:03  ( Tajana Begović )
[^] POČETAK NASTAVE Objavljeno 16. 2. 2021. u 13:21  ( Tajana Begović )
[^] Prekid neposredne kontaktne nastave Objavljeno 16. 3. 2020. u 11:54  ( Tajana Begović )
[^] Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija 2 Objavljeno 19. 2. 2019. u 10:04  ( Tajana Begović ) Uređeno: 19. 2. 2019. u 10:04  (Tajana Begović)