Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Obavijesti

Analiza i interpretacija facijesa

Šifra: 71835
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Gobo - Predavanja
Izvođači: Katarina Gobo - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Facijesi. Facijesni modeli. Izrada i primjena logova. Osnovni principi sekvencijalne stratigrafije. Taložni bazeni i tektonika ploča. Aluvijalne lepeze. Rijeke, karakteristični facijesi i asocijacije, glaciofluvijalni facijesi i okoliši. Delte i asocijacije facijesa, fandelte, Gilbert delte. Klastične i karbonatne obale, Klastični i karbonatni šelf, karbonatna platforma i tipovi karbonatnih platformi... Estuari i usječene doline. Dubokomorski (klasični) turbiditi i podmorske lepeze, mehanizmi transporta, klizišta i slumpovi, olistoliti. Podmorske struje, konturiti. Jezerski facijesi i okoliši.

Ishodi učenja:

Osnovno znanje i razumijevanje taložnih procesa u različitim okolišima.
Osnovno znanje o sedimetnim facijesima i sposobnost njihovog prepoznavanje.
Sposobnost primjenjivanja odgovarajućih metoda i tehnologija.
Osnovna sposobnost samostalne analize na terenu i u laboratoriju.
Osnovna sposobnost pripreme, obrade, interpretacije i prikaza podataka.
Sposobnost osmišljavanja taložnih modela.
Literatura:
  1. Gary Nichols (2009): Sedimentology and Stratigraphy (second edition; Willey-Blackwell; 419 p.)
  2. Noel P. James & Robert W. Dalrymple (2010): Facies Models 4 (Geological Association of Canada; 586 p.)
  3. John Collinson, Nigel Mountney & David Thompson (2006): Sedimentary Structures (third editon; Terra; 292 p.)
  4. Angela L. Coe et al., (2003): The Sedimentary Record of Sea-Level Change (Cambridge Univity Press; 288 p.)
  5. Octavian Catuneanu (2006): Principles of Sequence Stratigraphy (Elsevier; 375 p.)
  6. Henry W. Posamentier & Roger G. Walker (eds.) (2006): Facies Modela Revisited (SEPM Special Publication 84; 527 p.
  7. Wojtek Nemec (1996): Principles of lithostratigraphic logging and facies analysis (Short course Compendium); Department of Earth Science University of Bergen; 28 p.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Petrologija sedimenata
Položen : Terenska nastava iz geologije II
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija: