Geološki hazardi

Geološki hazardi

Šifra: 44088
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Gobo - Predavanja
Izvođači: Katarina Gobo - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Hazard i rizik. ?Prirodni? i tehnološki hazardi. Parametri hazarda. Ranjivost. Prevencija, obrana, ublažavanje, oporavak, gospodarenje. Rekurencija. Važnost sekundarnih hazarda, uključujući socijalno-ekonomske. Humani faktor. Uloga znanstvenika. Navedeni aspekti hazarda razmatraju se kod svake pojedine vrste. Vulkanizam. Lava. Padanje pepela i kršja, piroklastični tokovi, plinovi. Sekundarni hazardi: masena kretanja, lahari, bujice, poplave, požari, promjene hidrografije. Potresi. Procesi. Uloga građe terena. Analiza aktivnosti rasjeda. Sekundarni hazardi: likvefakcija, podzemne vode, masena kretanja, poplave, požari, tsunami. Vrste kartiranja. Masena gibanja. Padanje, puzanje, klizanje i gravitacijsko tečenje sedimenta. Prepoznavanje aktivnosti klizišta. Snijeg i led. Usijedanje. Rijeke. Protoci. Erozija i akumulacija. Kretanje sedimenta. Morfološke promjene. Poplave. Aluvijacija. Padine. Spiranje. Bujice. Vjetar. Deflacija. Prijenos i taloženje pijeska. Prah.Obalni hazardi. Valovi, struje, morske mijene. Klifovi i žala. Erozija i akumulacija. Efekti Oluja. Procesi oko riječnih ušća. Utjecaj globalnih promjena. Procjena utjecaja na okoliš.
Terenski projekt na aktivnim klizištima.

Postizanje specifičnih znanja i kompetencija koje su potrebne za:
1) razumijevanje uzroka i mehanizama pojedinih geoloških hazardnih procesa,
2) razumijevanje djelovanja i učinaka pojedinih geoloških hazardnih procesa,
3) procjenu rizika koje predstavljaju pojedini geološki hazardni procesi,
4) predviđanje postupaka za ublažavanje posljedica pojedinih geoloških hazardnih događaja, i preporuke za zaštitno postupanje.

Ishodi učenja:

Studenti poznaju geološke hazarde i njihovo djelovanje.
Studenti poznaju primarne, sekundarne i tercijarne učinke pojedinih hazarda.
Studenti mogu procijeniti ugroženost pojedinih područja od geoloških hazarda.
Studenti mogu procijeniti rizike i preporučiti mjere za ublažavanje posljedica hazardnog događaja.
Studenti mogu procijeniti rizike od geoloških hazarda na lokalnom i regionalnom planu.
Literatura:
  1. Smith, K.: Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster 3. izd. Routledge, London, 2001.
  2. Bell, F.G.: Geological Hazards. Spon Press, 1999.
1. semestar
Obvezni izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti

Prvi međuispit iz kolegija Geološki hazardi (44088) održat će se u ponedjeljak 18. 11. 2019., u 11:30 sati u Seminaru (GPZ 016). 

Na međuispit treba donijeti riješene sve vježbe iz potresa na pregled.

Autor: Katarina Gobo

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!