Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Objavljeni rezultati istraživanja u...

U suradnji metodičara sa Sveučilišta J.J.Strossmeyer iz Osijeka i Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu objavljeni su rezultati istraživanja u području edukacije biologije o učincima primjene blok-sata u nastavi biologije tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Utvrđeno je da za poučavanje manje složenih tema koje obiluju novim činjenicama i novom znanstvenom terminologijom, kao što je to u 1. i 2. razredu, treba koristiti manje zahtjevne nastavne aktivnosti koje se mogu dovršiti i sistematizirati unutar jednog nastavnog sata od 45 minuta i redovito ponavljati na idućim satovima. U 3. razredu učenici su postigli bolje rezultate kada su učili u blok-satovima, dok su učenici 4. razreda pokazali iste rezultate bez obzira na raspored (pojedinačni sat ili blok-sat). Također to ukazuje da porastom prethodnog znanja (tj. izgradnjom složenije mreže znanja) tijekom školovanja smanjuje se stupanj pomoći i vodstva nastavnika u konceptualnom povezivanju, a učenje u višim razredima gimnazije pospješuju i teme koje pobuđuju interes učenika. U 4. razredu stupanj postojećih znanja učenika vjerojatno je zadovoljavajući, tako da su učenici mogli lako savladati novi sadržaj bez obzira na trajanje podučavanja. Primjena nastave u blok-satovima nema isti učinak kod svih učenika – učenici različitih kategorija uspješnosti različito reagiraju na primjenu blok-sata u nastavi biologije. Nastava u blokovima općenito nema značajan utjecaj na uspjeh dobrih i izvrsnih učenika, jer su uspješni bez obzira na način na koji su podučavani, dok može rezultirati pogoršanjem uspjeha slabijeg učinka učenika. Tradicionalna nastava od 45 minuta koristi napretku učenika srednje uspješnosti, ali može uzrokovati pogoršanje uspjeha učenika niske uspješnosti. Blok-sat ne mora nužno smanjiti zadržavanje znanja, ako se oslanja na kvalitetne upute nastavnika uz aktivno angažiranje učenika zbog čega će razumijevanje i dugoročno zadržavanje znanja biti olakšano. Zaključeno je da pri planiranju i uvođenju blok-sati u nastavu biologije treba uzeti u obzir dob učenika, prethodno znanje učenika, ukupni uspjeh (kategorije uspješnosti) učenika i složenost obrazovnih tema.

Cijeli rad s dodatnim detaljima dostupan je u Open Access izdanju časopisa Education Sciences na poveznici: https://www.mdpi.com/2227-7102/10/8/209/htm

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti